Magazyn Stomatologiczny, 2/2015

Temat miesiąca: Leczenie protetyczne - problemy i wyzwania

W numerze:
  • O potrzebie leczenia trzasków w stawach skroniowo-żuchwowych
  • Laser diodowy w plastyce wędzidełek warg i policzków 
  • Mikroimplanty ortodontyczne jako alternatywa dla zwiększających zakotwiczenie aparatów zewnątrzustnych 
  • Piaskowanie zębów – metody i skuteczność zabiegu
  • Metody zapobiegania zanikowi wyrostka zębodołowego po ekstrakcji zębów

12
Emilia Wiatr i Danuta Nowakowska
Wycisk dwuwarstwowy bezzębnej żuchwy. Opis przypadku
16
Katarzyna Deszczyńska, Agata Kisielewska, Julian Komarnitki, Elżbieta Jodkowska
Skuteczność artroskopii w leczeniu schorzeń stawu skroniowo-żuchwowego. Część I
20
Bogumiła Frączak i Piotr Frączak
Proteza typu overdenture w żuchwie wsparta na wszczepach w obserwacji długoletniej. Opis przypadku
24
Maria Kleinrok
O potrzebie leczenia trzasków w stawach skroniowo-żuchwowych
28
Natalia Stachera, Ewa Gieruszczak, Paulina Kroczyńska, Emilia Gaj, Mariusz Lipski
Porównanie skuteczności wypełniania odgałęzień bocznych kanału głównego trzema różnymi technikami. Badania in vitro
34
Rafał Zieliński, Tomasz Hilt, Maciej Świder
Żyletkowe wszczepy zębowe obciążone natychmiastowo – 35 lat użytkowania
46
Marcin Aluchna
Właściwości optyczne materiałów kompozytowych – zalety niskiej transparencji
52
Michał Jesion, Krzysztof Mól, Magdalena Zalwert-Zając
Laser diodowy w plastyce wędzidełek warg i policzków
58
Przemysław Ociepa,  Olga Włodarczyk, Marcin Mikołajczyk
Mikroimplanty ortodontyczne jako alternatywa dla zwiększających zakotwiczenie aparatów zewnątrzustnych. Przegląd piśmiennictwa
66
Anna Janas, Rafał Stelmach, Piotr Osica
Przerzut szpiczaka kręgosłupa do żuchwy
70
Katarzyna Zarzycka-Kogut, Teresa Bachanek, Bożena Tarczydło, Renata Chałas
Piaskowanie zębów – metody i skuteczność zabiegu
38
Kursy i szkolenia doskonalące
42
Angielski dla stomatologów
Lesson 52. Part eighteen: loose teeth –  story continuation
76
Tomasz Smektała, Marcin Tutak, Marcin Jędrzejewski, Katarzyna Sporniak-Tutak
Metody zapobiegania zanikowi wyrostka zębodołowego po ekstrakcji zębów
82
Specjalista radzi
Uniwersalne systemy łączące
84
Streszczenia
Ewa Marek
Odma powietrzna powstała z przyczyn jatrogennych podczas leczenia endodontycznego – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
86
Z sieci
88
Justyna Niebieszczańska
Ząb zębem pogania, czyli o logotypie w stomatologii
90
Wydarzenia
92
Nagrodzeni krzyżówkowicze
95
Małgorzata Rakowiecka i Jacek Lewandowski
Zastosowanie zabiegów fizykoterapeutycznych oraz aplikacji kinesiology taping® u pacjentów z dysfunkcją narządu żucia. Część III 
99
Renata Samulak-Zielińska
Rola stomatologa w profilaktyce martwicy kości szczęk wywołanej bisfosfonianami
103
Dobrochna Zeńczak-Więckiewicz, Klaudia Kazubowska, Angelika Płońska, Magdalena Balinowa, Dorota Mierzwa, Jakub Hadzik
Kamica ślinianek  –  przegląd piśmiennictwa
108
Joanna Zarzecka, Barbara Kęsek, Barbara Czopik
Terapia genowa w leczeniu dysfunkcji ślinianek po radioterapii – przegląd piśmiennictwa
113
Rafał Rojek,  Joanna Mikołajczyk, Magdalena Gońda-Domin
Prognozowanie możliwości realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015 na podstawie wyników badania przeprowadzonego w 2011 r.  wśród  dzieci 12-letnich z województwa zachodniopomorskiego
118
Marcin Kulski, Iwona Niedzielska, Ewa Kluczewska, Maria Fuks, Dominika Nowak, Wojciech Fąferko
Położenie trzecich zębów trzonowych dolnych względem kanału żuchwy w obrazie pantomograficznym i stożkowej tomografii komputerowej

Szanowni Państwo,

Lutowy numer „Magazynu Stomatologicznego” poświęciliśmy leczeniu protetycznemu. W pierwszym z czterech artykułów dotyczących rehabilitacji narządu żucia omówiono metodę wycisku dwuetapowego żuchwy u pacjentki z dużym zanikiem podłoża protetycznego z zastosowaniem materiału winylopolisiloksanowego o przedłużonym okresie plastyczności, w drugim przedstawiono skuteczność artroskopii w leczeniu schorzeń stawów skroniowo-żuchwowych, w trzecim zwrócono uwagę na  potrzebę leczenia trzasków w stawach skroniowo-żuchwowych, w czwartym zaś przedstawiono przypadek leczenia protezą typu overdenture wspartą na wszczepach w żuchwie. Szczególnie polecam Państwu pracę prof. Marii Kleinrok, choć i pozostałe  przeczytałem z dużym zainteresowaniem.

W dalszej części numeru znajdą Państwo m.in. artykuł o mikroimplantach ortodontycznych, które mogą stanowić  alternatywę dla zwiększających zakotwiczenie aparatów zewnątrzustnych, pracę dotyczącą piaskowania zębów, a pod koniec czasopisma kolejny artykuł z serii ABC implantologii i omówienie bardzo ciekawej pracy z piśmiennictwa zagranicznego prezentującej przypadek odmy powietrznej, powstałej z przyczyn jatrogennych podczas leczenia endodontycznego.


Życząc miłej lektury, zapraszam Państwa do odwiedzenia naszej strony internetowej.

 prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski