Magazyn Stomatologiczny, 1/2015

Temat miesiąca: Leczenie stomatologiczne dzieci i młodzieży

W numerze:

  • Metody zmniejszenia odczucia  lęku i bólu u dzieci podczas leczenia stomatologicznego
  • Torbiel zawiązkowa – opis przypadków i proponowane postępowanie lecznicze
  • Zastosowanie tomografii wolumetrycznej (CBCT) w diagnostyce infrapozycji głębokiej  
  • Obciążenie natychmiastowe wszczepów zębowych 

12
Katarzyna Fita, Alina Wrzyszcz-Kowalczyk, Katarzyna Jankowska, Agnieszka Czajczyńska-Waszkiewicz
Metody zmniejszenia odczucia  lęku i bólu u dzieci podczas leczenia stomatologicznego
18
Lidia Witkowska, Aleksandra Nowak, Ewa Sosnowska-Tomczyk
Przyczyny braków zębowych, ich następstwa oraz metody leczenia protetycznego pacjentów młodocianych –  przegląd piśmiennictwa
24
Maciej Mikołajczyk
Zabiegi w obrębie zębów mlecznych z wykorzystaniem materiału typu bulk fill
30
Hanna Sobczak-Zagalska i Katarzyna Emerich
Torbiel zawiązkowa – opis przypadków i proponowane postępowanie lecznicze
40
Katarzyna Brykczyńska-Wcisło, Beata Rucińska-Grygiel, Krzysztof Woźniak
Zastosowanie tomografii wolumetrycznej (CBCT) w diagnostyce infrapozycji głębokiej – opis przypadku
46
Łukasz Adamczyk, Ewa Krasuska-Sławińska, Małgorzata Woźniak, Dorota Olczak-Kowalczyk
Problemy w leczeniu stomatologicznym dziecka niepełnosprawnego umysłowo z małopłytkowością – opis przypadku
52
Kursy i szkolenia doskonalące
58
Angielski dla stomatologów
Lessson 51. Part seventeen: loose teeth
62
Joanna Jakiel, Anna Szyszkowska, Mansur Rahnama, Marta Puławska
Rozpoznanie kliniczne a weryfikacja histopatologiczna zmian rozrostowych guzopodobnych w jamie ustnej
68
Łukasz Tyszler, Monika Szmidt, Jadwiga Buczkowska-Radlińska
Ocena nadwrażliwości zębiny po zabiegu wybielania zębów za pomocą lasera diodowego od długości fali 810 nm
72
Jan Nienartowicz i Ewa Zawiślak
Obraz kliniczny i radiologiczny w tomografii komputerowej scyzoryka wbitego w czaszkę twarzową podczas bójki – opis przypadku
76
Anna Dziewulska, Paulina Bińczak, Joanna Janiszewska-Olszowska, Małgorzata Tomasik, Agnieszka Droździk, Katarzyna Grocholewicz
Rekonstrukcje estetyczne z zastosowaniem nanohybrydowego materiału kompozytowego GrandioSO – doniesienie wstępne
81
Marcin Jędrzejewski, Marcin Tutak, Tomasz Smektała, Katarzyna Sporniak-Tutak
Obciążenie natychmiastowe wszczepów zębowych
90
Specjalista radzi
Czas skutecznej dezynfekcji kanału korzeniowego pastą wodorotlenkowapniową. Oczyszczanie  mostów protetycznych
92
Streszczenia
Włodzimierz  Dura – Oparzenie chemiczne podchlorynem sodu oka endodonty podczas wykonywania zabiegu leczenia kanałowego zęba z użyciem mikroskopu zabiegowego
94
Z sieci
96
Sylwia Prawdzik
Sztuka przekonywania
98
Wydarzenia
99
Katarzyna Olszewska  i Izabella Dunin-Wilczyńska
Współczesne metody leczenia złamań wyrostka kłykciowego u dzieci – przegląd piśmiennictwa
104
Monika Góra-Parkitny, Jadwiga Buczkowska-Radlińska, Ryta Łagocka, Alicja Nowicka, Piotr Makowiecki
Infiltracja szkliwa w próchnicy początkowej zębów przednich stałych u młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – optymalna metoda zatrzymania próchnicy zębów
110
Marlena Pedowska, Karolina Thum-Tyzo, Joanna Hopkała, Maja Weremko-Fałdyga, Przemysław Krzaczek  
Stres oksydacyjny a uszkodzenie komórek w stanach zapalnych przyzębia
114
Anna Janas, Piotr Osica, Dorota Sokołowska  
Ocena potrzeb interwencji z zakresu chirurgii stomatologicznej u pacjentów z domów pomocy społecznej
117
Marta Gawlik, Marta Kwaśniowska, Joanna Żelazek,  Małgorzata Gogołowicz
„Odczarować próchnicę 2”  – warsztaty promujące zdrowie jamy ustnej dla dzieci i młodzieży w Niesulicach

Szanowni Państwo,
Do Nowego Roku 2015 pozostało zaledwie kilka dni, ale w redakcji praca wre nad pierwszym przyszłorocznym numerem "Magazynu Stomatologicznego". Jego tematem przewodnim jest  „Leczenie stomatologiczne dzieci i młodzieży”. Poza opisami ciekawych przypadków znalazły się w nim również prace poglądowe dotyczące m.in. zmniejszenia odczucia  lęku i bólu u dzieci podczas leczenia stomatologicznego oraz przyczyn braków zębowych u młodocianych pacjentów, następstw tych braków a także metod leczenia protetycznego, które w tej grupie wiekowej mogą być stosowane.  Natomiast w wersji online czasopisma znajdą Państwo m.in. przegląd piśmiennictwa dotyczący współczesnych metod leczenia złamań wyrostka kłykciowego u dzieci oraz opis nowej metody leczenia próchnicy początkowej.
 
Kończąc tę moją pierwszą rozmowę z  Państwem, w przededniu Nowego Roku życzę naszym Szanownym Czytelnikom, Autorom prac, Recenzentom i wszystkim osobom współpracującym z "Magazynem Stomatologicznym" dużo zdrowia, wytrwałości w realizowaniu marzeń osobistych i zawodowych oraz wszelkiej pomyślności.

Do siego roku! 

prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski