Magazyn Stomatologiczny, 9/2012

W numerze:

  • Temat miesiąca: Możliwości nowoczesnych kompozytów 
  • Aktualności: Leczenie endodontyczne pacjentów przygotowywanych do przeszczepu nerki i po przeszczepie
  • Stomatologia praktyczna: Liszaj płaski – postać pęcherzowa 
  • Vademecum stomatologa: Jak uniknąć zakażenia hiv w gabinecie stomatologicznym
 

12
Marcin Aluchna
Materiały złożone – droga do doskonałości
28
Danuta Bukowska
Kompozyt jako element terapii okluzyjnej w rehabilitacji odtwórczej
32
Rafał Pater-Jajdelski
Estetyczna zmiana warunków przestrzennych w odcinku przednim uzębienia – korony „pełnokompozytowe” wykonane metodą pośrednią
32
Agnieszka Paździor-Klocek
Możliwości nowoczesnych kompozytów – czy można odtworzyć ząb podczas jednej wizyty?
42
Marcin Aluchna
Rozważania o opracowaniu i polerowaniu materiałów złożonych
51
Magdalena Kordek-Wojdyło i Dorota Bader-Orłowska
Leczenie endodontyczne pacjentów przygotowywanych do przeszczepu nerki i po przeszczepie
60
Kursy i szkolenia doskonalące
70
Angielski dla stomatologów. Lesson 25. Teen dental problems
74
Ewa Krasuska-Sławińska, Łukasz Bednarski, Dorota Olczak-Kowalczyk
Występowanie rodzinne znamienia białego gąbczastego (naevus spongiosus albus) – obserwacje 12-miesięczne 2 przypadków
80
Krzysztof Polanowski
Funkcjonalne protezy całkowite. Część II. Etap chirurgiczny i protetyczny
85
Agnieszka Piontek
Odtworzenie miejsca dla wyrzynających się kłów stałych w szczęce u pacjenta rosnącego – opis przypadku
94
Monika Ratajek-Gruda i Grażyna Grzesiak-Janas
Ciało obce zlokalizowane w wardze dolnej po urazie twarzy
98
Ewa Ferendiuk, Małgorzata Pihut, Grażyna Wiśniewska
Metody wyznaczania i rejestracji okluzji centralnej stosowane w leczeniu protetycznym
104
Jacek Ciesielski
Rekonstrukcja estetyczna zębów żuchwy i szczęki z zastosowaniem licówek porcelanowych i mostów porcelanowych z podparciem szklanym ZX
108
Michał Ratajczak
Ból głowy a nietypowa lokalizacja zęba 18
114
Dagmara Darczuk, Katarzyna Łazarz-Bartyzel, Mieczysław Łazarz, Maria Chomyszyn-Gajewska
Liszaj płaski – postać pęcherzowa
120
Adam Romaniuk-Demonchaux
Urazy zębów. Część II. Złamanie korony zęba z obnażeniem miazgi. Opis przypadku
124
Łukasz Balcerzak
Odbudowa zrębu zęba. Szybki sukces odbudowy zęba z użyciem materiału Spee-Dee Build-Up
130
Dominika Chmielewska
Złoty reamer. Diagnostyka 3D – nowy standard w endodoncji? Wolumetryczne obrazowanie czwartego kanału w zębie trzonowym żuchwy wskazaniem do powtórnego leczenia endodontycznego. Opis przypadku
136
Paweł Piróg, Leopold Wagner, Rafał Wojda, Łukasz Zadrożny, Wojciech Michalski
Badanie wpływu wybranych parametrów mierzalnych ruchów żuchwy na geometrię strzałkowej krzywej zwarciowej – metody badań
142
REVO-lucja w endodoncji
144
Anna Lidawska i Anna Janas
Stomatologia w dawnej Japonii
149
Dawka profilaktyczna antybiotyku podawanego dziecku. Zastosowanie wkładów z włókna szklanego w zębach po leczeniu endodontycznym
150
Katarzyna Rudak i Katarzyna Sporniak-Tutak
Pacjent stomatologiczny przyjmujący antykoagulanty doustne: przegląd piśmiennictwa
152
Wydarzenia – kalejdoskop
156
Test nr 4
160
Krzyżówka nr 35
165
Włodzimierz Dura i Mariusz Lipski
Jak uniknąć zakażenia HIV w gabinecie stomatologicznym
169
Bartłomiej Górski i Jan Kowalski
Metody regeneracji brodawek międzyzębowych – czy redukcja „czarnych trójkątów” jest w ogóle możliwa?
174
Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska
Zastosowanie wskaźnika PAI do oceny skuteczności leczenia endodontycznego
179
Anna Stempniewicz, Katarzyna Skośkiewicz-Malinowska, Zofia Sozańska
Ubytki erozyjne zębów u pracowników laboratoriów chemicznych
185
Leszek Szalewski, Justyna Listopad, Bożena Robak, Anna Kaczmarek, Janusz Borowicz
Uzupełnienie estetyczne odcinka przedniego łuku zębowego
190
Artur Bakalarz i Anna Janas
Powikłania po ekstrakcji zatrzymanych zębów trzonowych trzecich
194
Michał Bednarski, Beata Zarzycka, Halina Pawlicka
Skuteczność mieszaniny wodorotlenku wapnia z glukonianem chlorheksydyny w eliminacji Enterococcus faecalis z zakażonych kanałów korzeniowych. Badania laboratoryjne
201
Katarzyna Kot, Maciej Górski, Włodzimierz Dura, Mariusz Lipski
Sposób przecinania wkładów kompozytowych wzmacnianych włóknem szklanym a struktura powierzchni ich cięcia. Badania w elektronowym mikroskopie skaningowym
205
Katarzyna Marszał, Aleksandra Gałka, Michał Szewczyk
Ocena stanu wiedzy pacjentów na temat możliwych powikłań schorzeń jamy ustnej

Szanowni Państwo,

Wszyscy jesteśmy świadkami ogromnego postępu, który na naszych oczach dokonał się i dokonuje na co dzień na wszystkich polach stomatologii. Wywarł on wpływ na skuteczność i sprawność diagnostyki i leczenia stomatologicznego, a także na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i komfortu pacjenta. Dynamiczny rozwój przemysłu dentystycznego i stomatologii jako dziedziny medycyny, wprowadzenie do niej informatyzacji i ostatnich zdobyczy naukowych zaowocowały powstaniem nowych doskonalszych technologii, urządzeń i narzędzi stosowanych w codziennej pracy lekarza stomatologa, nowoczesnych technik i metod pracy, a także  jeszcze bardziej perfekcyjnych materiałów, które dają operatorowi  szansę spełnienia marzeń pacjenta o wyeliminowaniu niedoskonałości zębów i przywrócenia im upragnionego blasku. I temu ostatniemu zagadnieniu jest poświęcony temat miesiąca wrześniowego numeru „Magazynu Stomatologicznego” nazwany „Możliwości nowoczesnych kompozytów”. Znalazły się w nim prace wytrawnych stomatologów praktyków odzwierciedlające ich przemyślenia, upodobania i  osiągnięcia związane z wykorzystaniem materiałów złożonych najnowszej generacji.

            Numer wrześniowy naszego pisma pęka w szwach od  interesujących i urozmaiconych pod względem treści prac. Dołożyliśmy szczególnych starań, by Państwa zaciekawił, bo to przecież nasza wizytówka na CEDE 2012. Te największe w Polsce targi stomatologiczne są doskonałą okazją do osobistego spotkania się z wiernymi Czytelnikami MS. Zapraszamy Państwa do naszego stoiska 7.1.3 w hali nr 7. Miło nam będzie Państwa gościć, wysłuchać Państwa opinii, sugestii i życzeń. Bardzo je sobie cenimy, chcemy bowiem, by pismo stale się rozwijało i było coraz lepsze. I właśnie Państwo mogą nam w tym pomóc. A zatem do zobaczenia w Poznaniu.

         Szczupłość miejsca nie pozwala na omówienie zawartości wrześniowego numeru, odsyłam więc Państwa do spisu treści, a entuzjastów internetu zapraszam do lektury artykułów online na stronie www. magazyn-stomatologiczny.pl

prof. dr hab. med. Zbigniew Jańczuk