Techniki odbudowy zębów u dzieci – od minimalnie inwazyjnych do zastosowania standardowych koron

Kurs 2017-05-27

WARSZAWA

    

Termin:
27 maja 2017 r. (sobota), godz. 10:00-16:00
Miejsce: Dental Day, Warszawa, ul. Środkowa 1 (róg ul. Wileńskiej)
Prowadzący: dr n. med. Michał Sobczak – specjalista stomatologii dziecięcej. W 2007 roku obronił pracę doktorską oraz jest autorem i współautorem wielu publikacji, doniesień zjazdowych na kongresach mających miejsce w kraju i za granicą. Na co dzień prowadzi Prywatną Praktykę Dentystyczną an54 Bednarczyk i Sobczak oraz jest członkiem międzynarodowych towarzystw naukowych, takich jak IAPD (International Association of Pediatric Dentistry) oraz IADT (International Association of Dental Traumatology). Do głównych dziedzin zainteresowania dr. n. med. Michała Sobczaka zaliczamy chirurgię stomatologiczną i szczękowo-twarzową, pedodoncję, implantologię i stomatologię estetyczną.
Koszt: prenumeratorzy „Magazynu Stomatologicznego” – 1000 zł, pozostali uczestnicy – 1100 zł

Punkty edukacyjne: 6

Część teoretyczna (3 godziny)

 • Badanie podmiotowe i przedmiotowe w kontekście szacowania ryzyka uszkodzeń zębów w przebiegu choroby próchnicowej, zespołu MIH, erozji i urazów zębów:
  • klasyfikacja ICDAS – kliniczne kryteria obecności ubytku próchnicowego – kiedy opracowywać ząb
  • quiz dotyczący znajomości klasyfikacji ICADS – na podstawie przypadków klinicznych
  • planowanie leczenia z wykorzystaniem badań rentgenowskich – przydatność zdjęć skrzydłowo-zgryzowych u dzieci.
 • Znieczulenia oraz kontrola bólu – jak pomóc a nie przestraszyć?
 • Leczenie odtwórcze:
  • koferdam i optragate – użyteczne sposoby izolacji pola zabiegowego
  • stomatologia minimalnie inwazyjna (ICON, ART, PRR)
  • właściwa preparacja – czy kształty oporowy i retencyjny mają znaczenie
  • całkowite czy częściowe opracowanie ubytku
  • czy każdy ubytek próchnicowy należy opracować i wypełniać
  • narzędzia do klasycznej preparacji, piaskarka abrazyjna oraz laseroterapia
  • materiały do odbudowy: kompomery, materiały kompozytowe, cementy glasjonomerowe, cementy glasjonomerowe modyfikowane żywicą oraz korony stalowe
  • systemy wiążące – który rodzaj kiedy cię nie zawiedzie w zębach mlecznych
  • instrumentarium do modelowania wypełnień – zestaw „must have” w stomatologii dziecięcej (narzędzia, kształtki, formówki i inne akcesoria).
 • Adhezyjne wypełnienia oraz odbudowy zębów przednich z zastosowaniem kształtek celuloidowych – wskazania i techniki pracy (prezentacja przypadków klinicznych).
 • Adhezyjne wypełnienia w zębach bocznych – czynniki wpływające na powodzenie leczenia.
 • Prezentacja i analiza przypadków klinicznych.
 • Odbudowy zębów bocznych koronami stalowymi:
  • zasady stosowania koron stalowych z omówieniem wskazań i instrumentarium niezbędnego do pracy
  • zasady preparacji i przygotowania zębów pod korony stalowe
  • technika cementowania koron stalowych
  • prezentacja przypadków klinicznych.
 • Korony cyrkonowe u dzieci jako alternatywa dla kształtek celuloidowych i koron stalowych – prezentacja i analiza przypadków klinicznych.
 • Technika Hall, możliwość zahamowania aktywności próchnicy przy niecałkowitym usunięciu tkanek zmienionych chorobą próchnicową.


Część praktyczna (3 godziny)

 • Ćwiczenia z zakładania koferdamu u dzieci (na fantomach) – izolacja pojedynczych zębów, grup zębowych lub całej ćwiartki.
 • Wykonanie odbudowy mlecznego zęba siecznego z zastosowaniem kształtki celuloidowej – preparacja i odbudowa zrębu zęba, dostosowanie kształtki i odbudowa zęba.
 • Wykonanie preparacji ubytku klasy II wg Blacka i ostateczne wypełnienie adhezyjne w pierwszym zębie trzonowym mlecznym – zastosowanie matryc częściowych w odbudowie punktów stycznych.
 • Preparacja zęba trzonowego mlecznego pod koronę, dostosowanie korony stalowej oraz jej zacementowanie na opracowany ząb.

Zgłoszenia:
Magdalena Karpińska
Telefon: +48 509-368-973
e-mail: szkolenia@arsdental.pl

Dane do przelewu:
ZĄB MĄDROŚCI Michał Karpiński
Strażacka 112
04-455 Warszawa
NR RACHUNKU (mBank): 08 1140 2004 0000 3902 7598 9028
W tytule wpłaty prosimy o umieszczenie dopisku „KURS 27.05 Warszawa + *imię i nazwisko*”

Uwaga! Tak jak w przypadku wszystkich organizowanych przez nas szkoleń, o uczestnictwie decyduje kolejność wpłat. Jeżeli więc zależy Państwu na uczestnictwie w podanym terminie, bardzo prosimy o jak najszybszą wpłatę opłaty kursowej na nasze konto.