Addycyjna odbudowa protetyczna startych zębów - zachowawcza metoda do uzyskania estetycznych i okluzyjnych odbudów bez preparacji

Addycyjna odbudowa protetyczna startych zębów - zachowawcza metoda do uzyskania estetycznych i okluzyjnych odbudów bez preparacji

Kurs 2020-12-11 - 2020-12-12

Warszawa

Prowadzący: Prof. Camillo D’Arcangelo

Data: 11-12.12.2020 r.

Miejsce: Warszawa

Zgłoszenia: edu@micerdent.pl lub poprzez formularz kontaktowy na stronie www.aocedu.pl

Zagadnienia kursu obejmują: Odtworzenie fizjologicznego balansu okluzyjnego oraz wysokości pionowej zwarcia VDO; Techniki bezpreparacyjne lub minimalnie inwazyjnej preparacji zębów; Licówki podniebienne i okluzyjne; Addycyjne rehabilitacje protetyczne pacjentów z parafunkcjami.