Idealne leczenie endodontyczne – a co dalej ? Odbudowy po leczeniu endodontycznym

Idealne leczenie endodontyczne – a co dalej ? Odbudowy po leczeniu endodontycznym

Kurs 2020-09-09

Miejsce: Warszawa
  • Idealne wypełnienie kanałów korzeniowych – pierwszy krok w idealnym leczeniu endodontycznym – teoria i ćwiczenia praktyczne
  • Metody rekonstrukcji tkanek po leczeniu kanałowym w zależności od stanu zębów – teoria
  • Kiedy można zastosować wypełnienie zachowawcze po leczeniu endodontycznym – teoria i ćwiczenia praktyczne
  • Endokorona jako uniwersalna metoda odbudowy zębów po endodoncji – teoria i ćwiczenia praktyczne
  • Preparacja, wycisk i cementowanie endokoron w różnych sytuacjach klinicznych – teoria i ćwiczenia praktyczne
  • Procedura adhezyjnego cementowania wkładów koronowo-korzeniowych – teoria i ćwiczenia praktyczne
  • Odbudowa filarów protetycznych na bazie zębów po leczeniu kanałowym – teoria i ćwiczenia praktyczne
Prowadzący: dr n. med. Maciej Mikołajczyk
Czas: 10:00-17:00
Koszt: 800 PLN, wczesna rejestracja do miesiąca przed szkoleniem: 1000 PLN późna rejestracja
Miejsce: Sala pokazowa KaVo Kerr Polska, al. Jana Pawła II 27, Warszawa
Ilość miejsc: 8