Nowe trendy w chirurgii stomatologicznej – podstawowy kurs chirurgiczno-implantologiczny

Nowe trendy w chirurgii stomatologicznej – podstawowy kurs chirurgiczno-implantologiczny

Kurs 2019-10-26

Miejsce: POZNAŃ, WIL

Prowadzący: lek. dent. Jakub Łada

Miejsce: Poznań, WIL

Data: 26.10.2019r. (sobota)

Godzina: 9:00 – 17:00

Punkty edukacyjne: 8

Cena: 1499zł.

 

Program: 

 
Część teoretyczna (w trakcie przerwa na lunch):

1.Wstęp do chirurgii – repetytorium anatomii

  -anatomia

  -instrumentarium

  -szwy i techniki szycia

2.Rodzaje płatów:

  -zasady i techniki wytwarzania płatów

  -dobór odpowiedniego płata do zabiegu

3.Wstęp do autogennych czynników wzrostu:

  -PRF/CGF

  -procedura wytwarzania

  -zastosowanie

4.Kwalifikacja pacjenta do zabiegu chirurgiczno-implantologicznego – wskazania i p/wskazania do implantacji

  -wskazania i p/wskazania do implantacji

  -implantacja natychmiastowa a implantacja odroczona

5.Analiza CBCT – planowanie zabiegu

  -standardy tomografii, zalecenia dla technika radiologii

  -struktury anatomiczne w obrębie szczęki i żuchwy

  -pozycjonowanie implantu

6.Przygotowanie pacjenta do zabiegu – leczenie ogólnostomatologiczne i jego wpływ na  sukces w   leczeniu implantologicznym

  -leczenie ogólnostomatologiczne i jego wpływ na sukces w leczeniu implantologicznym

  -wywiad ogólnomedyczny

  -badania cytochemiczne

  -zgoda na zabieg – kwestie prawne

7.Profilaktyka antybiotykowa przed zabiegami chirurgicznymi:

  -algorytm

  -wskazania

8.Instrumentarium zabiegowe – analiza systemu Immediateload

  -analiza poszczególnych elementów kasety chirurgicznej

  -tips & tricks

9.Analiza etapów zabiegu implantologicznego – tips & tricks

  -analiza etapów zabiegu od momentu znieczulenia do momentu zszycia rany

10.Analiza przypadków własnych – od pojedynczego braku do pełnej rehabilitacji

  -regeneracji kości w odcinku bocznym/przednim

  -pojedyncze braki zębowe

  -implantacja z augmentacją kości

  -braki skrzydłowe

  -rozległe zabiegi – pełna rehabilitacja

 

Co będziesz umiał po kursie:

    -przygotować pacjenta do zabiegu chirurgicznego

    -dobrać i wytworzyć odpowiedni płat do zabiegu

    -poradzić sobie z powikłaniami w trakcie leczenia chirurgicznego

    -zakwalifikować pacjenta do zabiegu wszczepienia implantu

    -zaplanować zabieg z wykorzystaniem CBCT

    -przeprowadzić zabieg zgodnie z algorytmem

    -szyć z użyciem różnych technik

 

Część praktyczna:

1. Nauka prawidłowego wszczepiania implantów – ćwiczenia na materiale zwierzęcym

2. Planowanie zabiegu na podstawie CBCT (możliwość przyniesienia CBCT swojego pacjenta na nośniku USB – format .dcm)

3. Techniki wytwarzania płatów + techniki szycia

4. Praca z błoną z PRF/CGF

5. Zamykanie połączenia ustno-zatokowego

 

*Praca na materiale zwierzęcymZgłoszenia: Poldent, Karolina Chojnacka, tel.: 605221120, e-mail: k.chojnacka@poldent.pl

Poldent