Leczenie endodontyczne u dzieci – amputacje, leczenie kanałowe oraz metody regeneracyjne

Leczenie endodontyczne u dzieci – amputacje, leczenie kanałowe oraz metody regeneracyjne

Kurs 2019-10-12

Miejsce: Warszawa

Dental Day logo
„Leczenie endodontyczne u dzieci – amputacje, leczenie kanałowe oraz metody regeneracyjne”

 

Termin: 12 października 2019 r. (piątek), godz. 10:00 – 17:00

Prowadzący: dr n. med. Agnieszka Wal-Adamczak - specjalista I° stomatologii ogólnej, specjalista II° stomatologii dziecięcej

Koszt: prenumeratorzy „Magazynu Stomatologicznego” – 1500 zł, pozostali 1600 zł

Miejsce: Warszawa

Punkty edukacyjne: 7

 

10:00 – 14:00 Część teoretyczna (4 godziny)

 

 • krótki wstęp na temat biologii miazgi zębów mlecznych i stałych niedojrzałych
 • diagnostyka stanów chorobowych miazgi – kompleksowa ocena objawów klinicznych, radiologicznych i śródzabiegowych i wynikające z nich możliwości leczenia
 • diagnostyka radiologiczna w endodoncji wieku rozwojowego - czy należy bać się wykonywania zdjęć RTG u dzieci?
 • metody opracowywania ubytków próchnicowych i wynikające z nich korzyści dla miazgi ( stepwise excavation, częściowe opracowanie ubytku)
 • izolacja pola zabiegowego koferdamem – technika zakładania koferdamu u dzieci, obowiązek czy procedura poprawiająca jakość leczenia i komfort pacjenta
 •             techniki znieczulenia miejscowego przed leczeniem endodontycznym u dzieci
 • przyżyciowe metody leczenia miazgi zębów mlecznych (amputacyjne):
  • dewitalizujące: formokrezol, elektrochirurgia, laser
  • podtrzymujące: aldehyd glutarowy, siarczan żelaza, podchloryn sodu
  • regenerujące: wodorotlenek wapnia, cement MTA
 • leczenie kanałowe zębów mlecznych - omówienie wskazań i przeciwwskazań do leczenia kanałowego, płynów stosowanych do irygacji w endodoncji zębów mlecznych oraz materiałów do wypełnień kanałów
 •             przyżyciowe metody leczenia miazgi w zębach stałych rozwijających się:
  • pokrycie bezpośrednie, amputacja częściowa lub całkowita miazgi koronowej – postępowanie zalecane w odwracalnych stanach zapalnych miazgi
  • analiza przypadków klinicznych.
 • leczenie kanałowe w zębach stałych niedojrzałych:
  • apeksyfikacja - zalety i wady procedury jednoetapowej (MTA, Biodentyna) nad wieloetapową (wodorotlenek wapnia)
  • rewaskularyzacja czy/i regeneracja – co potrafimy i dokąd zmierzamy, procedury zgodne z wytycznymi AAE i EES (2016)
 • odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym i jej znaczenie dla podtrzymania efektów leczenia - prezentacja i analiza wybranych przypadków klinicznych

 

14:00 – 15:00 Przerwa obiadowa

15:00 – 17:00 Część praktyczna (2 godziny)

 

 • quiz radiologiczny - analiza zdjęć RTG (choroba próchnicowa, zmiany w tkankach otaczających korzenie, resorbcja korzeni zębów mlecznych fizjologiczna i patologiczna)
 • metody zakładania koferdamu u dzieci (praca na fantomach) – izolacja pojedynczych zębów oraz zmodyfikowana technika izolacji w jednej ćwiartce
 • wykonanie całkowitej amputacji miazgi koronowej w zębie mlecznym (model fantomowy) wybraną techniką – od preparacji ubytku do odbudowy zęba
 • opracowanie i wypełnienie trzech kanałów korzeniowych w zębie mlecznym – technika i zakres pracy narzędziami ręcznymi i maszynowymi
 • pokaz jednoetapowej apeksyfikacji w zębie stałym niedojrzałym (MTA, Biodentyna)

Dental Day zgłoszenia i informacje