„Leczenie kanałowe pod mikroskopem od A do Z – reendo, perforacje, złamane narzędzia, usuwanie wkładów (część III)”

„Leczenie kanałowe pod mikroskopem od A do Z – reendo, perforacje, złamane narzędzia, usuwanie wkładów (część III)”

Kurs 2019-05-31 - 2019-06-01

Miejsce: ŁÓDŹ

Dental Day logo

Termin:
31 maja - 1 czerwca 2019 r. (piątek-sobota), godz. 10:00 – 19:00

Prowadzący: lek. stom. Urszula Leończak

Koszt: prenumeratorzy „Magazynu Stomatologicznego” – 3300 zł, pozostali 3400 zł

Miejsce: Łódź

Punkty edukacyjne: 16 punktów edukacyjnych

 

Część teoretyczna (7 godzin)

 

 • wskazania i kryteria kwalifikacji zębów do powtórnego leczenia endodontycznego
 • jak przeprowadzić diagnostykę i określić przyczynę niepowodzenia poprzedniego leczenia
 • selektywne powtórne leczenie - zasady, możliwości, rokowanie
 • pęknięcia korony i korzenia- diagnostyka i możliwości leczenia
 • zgubiona anatomia i jak ją odnaleźć
 • leczenie krok po kroku:
  • instrumentarium
  • rewizja dostępu do komory
  • usuwanie materiałów wypełniających z kanałów: usuwanie past, gutaperki, materiałów na plastikowych przenośnikach
  • udrożnienie nieleczonych części kanału, co zrobić w przypadku braku drożności
  • rola irygacji przy powtórnym leczeniu endodontycznym
  • obturacja
  • postępowanie w przypadkach otwartych wierzchołków
 • rokowanie i monitorowanie efektów leczenia
 • najczęstsze przyczyny niepowodzenia leczenia endodontycznego
 • różne techniki zdejmowania koron protetycznych
 • powtórne leczenie przy obecności wkładu koronowo-korzeniowego - usuwać czy leczyć mikrochirurgicznie
 • techniki usuwana wkładów lanych, wkładów z włókna szklanego, ankerów oraz ćwieków srebrnych
 • rola ultradźwięków przy powtórnym leczeniu endodontycznym
 • perforacje- ich wpływ na rokowanie i sposoby leczenia
 • rola materiałów bioceramicznych i MTA w powtórnym leczeniu
 • sposoby zapobiegania i radzenia sobie z wcześniej powstałymi stopniami

 

Część praktyczna (7 godzin)

 

Warsztat prowadzony w całości pod mikroskopem (jeden kursant – jeden mikroskop) na usuniętych zębach oraz bloczkach fantomowych. Podczas warsztatu każdy z uczestników będzie ćwiczył pod okiem wykładowcy następujące procedury:

 

Zajęcia praktyczne na zębach usuniętych:

 

 • przeprowadzenie powtórnego leczenia endodontycznego na zębach z różnych grup, wypełnionych różnymi rodzajami materiałów

 

Zajęcia praktyczne na zębach usuniętych i bloczkach treningowych:

 

 • usuwanie wkładów koronowo-korzeniowych – ankerów, wkładów lanych oraz wkładów z włókna szklanego
 • zamykanie perforacji
 • powtórne leczenie przy obecności stopnia

 

Wszystkim uczestnikom kursu zapewniamy:

 

 1. Indywidualne, w pełny wyposażone, stanowisko pracy (mikroskop, mikrosilnik endodontyczny, mikrosilnik protetyczny,  kątnica, głowa fantomowa)
 2. Małą, kameralną grupę (max. 10 osób) umożliwiającą bezpośredni kontakt z wykładowcą
 3. Wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych
 4. Obiad i przerwy kawowe

Dental Day zgłoszenia i informacje