„Pośrednie uzupełnienia kompozytowe w zębach bocznych – inlay, onlay, overlay i endokorona”

„Pośrednie uzupełnienia kompozytowe w zębach bocznych – inlay, onlay, overlay i endokorona”

Kurs 2019-05-24

Miejsce: KRAKÓW

Dental Day logo

Termin:
24 maja 2019 r. (piątek), godz. 10:00-19:00

Prowadzący: lek. stom. Renata Lenkiewicz (specjalista protetyk) - Zakład Propedeutyki
i Profilaktyki Stomatologicznej WUM

Koszt: prenumeratorzy „Magazynu Stomatologicznego” – 1400 zł, pozostali 1500 zł

Miejsce: Kraków

Punkty edukacyjne: 8

 

Część teoretyczna (5 godzin)

 

 • wskazania i przeciwwskazania do zastosowania pośrednich uzupełnień kompozytowych w zębach bocznych
 • inne czynniki decydujące o wyborze metody i materiału w rekonstrukcjach  bocznych stref podparcia zwarciowego
 • zalety i wady pośrednich uzupełnień kompozytowych
 • postępowanie w przypadku zębów leczonych endodontycznie – kiedy należy przeprowadzić powtórne leczenie
 • instrumentarium i zasady preparacji zębów pod inlay/onlay/overlay i endokoronę:
  • inlay czy onlay – kryteria wyboru
  • odbudowa zrębu w aspekcie wyboru metody cementowania
  • strategia postępowania w przypadku ubytków poddziąsłowych
  • redukcja powierzchni zgryzowej, metody oznaczania minimalnej głębokości preparacji
  • kształtowanie zagłębienia stycznego typu box
  • wymiar istmusa centralnego inlay’a
  • postępowanie wobec podcieni
  • kiedy istnieje konieczność redukcji ściany policzkowej
  • preparacja obrzeża w aspekcie przebiegu pryzmatów szkliwnych
  • wygładzenie ścian wewnętrznych preparacji
 • natychmiastowe uszczelnienie zębiny
 • wyciski
 • zabezpieczenie filarów
 • ocena pracy laboratoryjnej na modelu i w jamie ustnej
 • cementowanie pośrednich uzupełnień kompozytowych:
  • koferdam – na co zwrócić uwagę
  • wybór cementu
  • przygotowanie adhezyjne twardych tkanek zęba i podbudowy zrębu
  • przygotowanie adhezyjne kompozytowych uzupełnień pośrednich
  • zabezpieczenie sąsiednich zębów przed procedurą adhezyjną
  • cementowanie na cementy dualne i podgrzany kompozyt mikrohybrydowy
  • dlaczego należy blokować tlenową inhibicję polimeryzacji
 • naprawa pośrednich uzupełnień kompozytowych


Część praktyczna (4 godzin)

 

 • wykonanie  indeksów silikonowych  na modelach fantomowych
 • podniesienie poddziąsłowego brzegu preparacji  i blokowanie podcieni kompozytem
 • wykonanie podbudowy zrębu do cementowania onlay’a na podgrzany kompozyt
 • opracowanie 4 przygotowanych ubytków pod onlay i endokoronę na modelach fantomowych
 • wykonanie z kompozytu chemoutwardzalnego dwóch onlay’ów i dwóch endokoron na zaizolowanych modelach
 • cementowanie onlay’ów na podgrzany kompozyt mikrohybrydowy i endokoron na kompozyt dualny
 • dyskusja

 

Wszystkim uczestnikom kursu zapewniamy:

 

 1. Indywidualne, w pełny wyposażone, stanowisko pracy (mikrosilnik, kątnica, głowa fantomowa)
 2. Małą, kameralną grupę (max. 12 osób) umożliwiającą bezpośredni kontakt z wykładowcą
 3. Wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych
 4. Dla chętnych, podczas kursu będzie możliwość dobrania oraz pracy w lupach stomatologicznych PeriOptix Adidas
 5. Obiad i przerwy kawowe

Dental Day zgłoszenia i informacje