„Periodontologia w różnych dziedzinach stomatologii. Praktyczne wskazówki i proste schematy postępowania w zgodzie z zasadami nowoczesnej periodontologii opartej na EBD”

„Periodontologia w różnych dziedzinach stomatologii. Praktyczne wskazówki i proste schematy postępowania w zgodzie z zasadami nowoczesnej periodontologii opartej na EBD”

Kurs 2019-05-17 - 2019-05-18

Miejsce: KRAKÓW

Dental Day logo

Termin:
17-18 maja 2019 r. (piątek-sobota), godz. 10:00–17:00

Prowadzący: dr n. medycznych Lidia Jamróz-Wilkońska (specjalista periodontolog)

Koszt: prenumeratorzy „Magazynu Stomatologicznego” – 2390 zł, pozostali 2490 zł

Miejsce: Kraków

Punkty edukacyjne: 14

 

Część teoretyczna (7 godzin)

 

 • diagnostyka periodontologiczna:
  • szybka diagnoza i kwalifikacja pacjenta do odpowiedniego leczenia
  • rola wskaźników periodontologicznych – podejście praktyczne – co badać?
  • niezbędne obrazowanie radiologiczne w periodontologii – w zależności od problemu (protetyka, endodoncja, stomatologia zachowawcza, chirurgia wyrostka zębodołowego)
 • rola higienistki stomatologicznej, zasady współpracy z higienistką i periodontologiem, kiedy nie podejmujemy się leczenia periodontologicznego i kierujemy do specjalisty
 • leczenie niechirurgiczne choroby przyzębia – ABC…
  • metody klasyczne i nowoczesne (protokół FMD)
  • instrumentacja ręczna czy maszynowa?
  • nowoczesne urządzenia w leczeniu chorób przyzębia (terapia fotodynamiczna)
 • zabiegi periodontologiczne dla różnych dziedzin stomatologii (I):
  • problemy endo-perio – postępowanie
  • warunki niezbędne do chirurgii periodontologicznej (ze strony lekarza, pacjenta i gabinetu)
  • gingiwektomia
 • zabiegi periodontologiczne dla różnych dziedzin stomatologii (II):
  • wydłużanie korony klinicznej zęba
  • wskazania periodontologiczne do ekstrakcji zęba i co zrobić po ekstrakcji zęba? (minimalnie inwazyjne ekstrakcje, zaopatrzenie rany, zaopatrzenie natychmiastowe, powikłania podczas gojenia)
  • przeciążenia zębów (jak rozpoznać przeciążenia?) – zasady szlifowania odciążającego
 • leczenie protetyczne pacjentów z chorobami przyzębia:
  • prace protetyczne ruchome – proste zasady planowania
   • protezy całkowite, protezy częściowe, protezy szkieletowe, protezy wsparte na koronach teleskopowych – kiedy wybrać właściwe rozwiązanie
   • trudny temat – protezy natychmiastowe
  • prace protetyczne stałe – podstawowe zasady projektowania
   • czego wymagać od technika
  • prace na implantach – problem perimplantitis
   • implanty a choroba przyzębia
  • szynowanie zębów – kiedy i dlaczego tak/nie


Część praktyczna (7 godzin)

 

 • ćwiczenia z szybkiej diagnostyki pacjentów
 • instrumentacja ręczna i maszynowa – zasady pracy
 • zasady pracy narzędziami mikrochirurgicznymi (powiększenie, uchwyt, praca)
 • gingiwektomia
 • wydłużanie korony klinicznej zęba/zębów w różnych sytuacjach klinicznych
 • zaopatrywanie ran po ekstrakcji

 

Wszystkim uczestnikom kursu zapewniamy:

 

 1. Indywidualne, w pełny wyposażone, stanowisko pracy (mikrosilnik, kątnica, głowa fantomowa lub prepararat zabiegowy)
 2. Małą, kameralną grupę (max. 14 osób) umożliwiającą bezpośredni kontakt z wykładowcą
 3. Wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych
 4. Dla chętnych, podczas kursu będzie możliwość dobrania oraz pracy w lupach stomatologicznych PeriOptix Adidas
 5. Obiad i przerwy kawowe
 6. Wszyscy uczestnicy otrzymują faktury
 7. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy

Dental Day zgłoszenia i informacje