„Traumatologia zębów – planowanie i leczenie z zastosowaniem najnowszych metod i materiałów”

„Traumatologia zębów – planowanie i leczenie z zastosowaniem najnowszych metod i materiałów”

Kurs 2019-05-11

Miejsce: WARSZAWA

Dental Day logo

Termin:
11 maja 2019 r. (sobota), godz. 10:00 – 18:00

Prowadzący: dr n. med. Michał Sobczak - specjalista stomatologii dziecięcej, członek międzynarodowego stowarzyszenia traumatologii stomatologicznej (FIADT)

Koszt: prenumeratorzy „Magazynu Stomatologicznego” – 1450 zł, pozostali 1550 zł

Miejsce: Warszawa

Punkty edukacyjne: 7

 

Część teoretyczna (5 godzin)

 

 • klasyfikacja urazowych uszkodzeń zębów, kości i tkanek miękkich
 • prawidłowy i kompleksowy schemat badania pacjenta po urazie (każdy z uczestników otrzyma gotowy wzór karty badania pacjenta po urazie)
 • diagnostyka urazów zębów – jak analizować zdjęcie RTG zęba po urazie – na co szczególnie zwrócić uwagę
 • w jaki sposób zabezpieczyć pacjenta po urazie podczas pierwszej wizyty
 • zasady odbudowy zmineralizowanych tkanek zębów po złamaniach koron z wykorzystaniem odłamu i materiałów  złożonych 
 • postępowanie w złamaniach korzeni zębów
 • czy w każdym przypadku zwichnięcia zębów konieczne jest unieruchomienie?
 • jak szynować zęby i na jak długo?
 • całkowite zwichnięcie zęba – co wpływa na powodzenie leczenia i długoterminowe rokowanie?
 • jak to resorpcja? jak ją leczyć?
 • planowanie leczenia pacjentów po urazach – różne scenariusze w zależności od ciężkości następstw urazów i możliwych powikłań


Część praktyczna (3 godziny)

 

 • ćwiczenia związane z nauką reponowania i unieruchamiania zębów
 • wykonanie zabiegu amputacji przyżyciowej miazgi na zębie fantomowym (praca na głowach fantomowych)
 • wykonanie zabiegu jednoetapowej apeksyfikacji na zębie fantomowym (praca na głowach fantomowych)
 • quiz radiologiczny – analiza badań RTG pacjentów po urazach zębów – ocena cech świadczących zarówno o gojeniu jak i powikłaniach pourazowych

 

Wszystkim uczestnikom kursu zapewniamy:

 

 1. Indywidualne, w pełni wyposażone, stanowisko pracy (mikrosilnik, kątnica, głowa fantomowa)
 2. Małą, kameralną grupę (max. 14 osób), umożliwiającą bezpośredni kontakt z wykładowcą
 3. Wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych
 4. Obiad i przerwy kawowe
 5. Wszyscy uczestnicy otrzymują faktury
 6. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy

Dental Day zgłoszenia i informacje