„Bezpośrednie rekonstrukcje kompozytowe w bocznych odcinkach uzębienia”

„Bezpośrednie rekonstrukcje kompozytowe w bocznych odcinkach uzębienia”

Kurs 2019-05-10

Miejsce: WARSZAWA

Dental Day logo

Termin:
10 maja 2019 r. (piątek), godzina 10:00 - 19:00

Prowadzący: lek. stom. Renata Lenkiewicz (specjalista protetyk) – Zakład Profilaktyki i Propedautyki Stomatologicznej WUM

Koszt: prenumeratorzy „Magazynu Stomatologicznego” – 1425 zł, pozostali 1525 zł

Miejsce: Warszawa

Punkty edukacyjne: 8


Część teoretyczna (4 godziny)


 • odbudowa zębów bocznych:

- uzupełnienia tkanek twardych bezpośrednie i pośrednie: wybór metody w zależności od stopnia destrukcji tkanek twardych
- wskazania do wykonania uzupełnień bezpośrednich
- kryteria odstąpienia na rzecz uzupełnienia pośredniego

 

 • opracowanie ubytku:

- opracowanie ubytku – podejście konwencjonalne, współczesne oraz przyszłe trendy
- jak opracować obrzeże ubytku aby uzyskać dobrą adhezję do szkliwa – przebieg pryzmatów szkliwnych oraz niezbędne instrumentarium
- jak ochronić przed uszkodzeniem ząb sąsiadujący z ubytkiem aproksymalnym

 • materiały:

- które rodzaje kompozytów stosujemy w zębach bocznych – hybrydy i materiały półpłynne
- praca podgrzanym kompozytem – dlaczego?
- podgrzewacze do kompozytu
- kiedy, dlaczego i jak stosować glasjonomery wzmacniane żywicą
- systemy łączące – etapy newralgiczne dla różnych generacji - które generacje stosować i dlaczego

 • instrumentarium i techniki pracy:

- różne rodzaje formówek okrężnych i sekcyjnych do odbudowy ścian proksymalnych – które stosować w określonych przypadkach klinicznych
- różne sposoby uszczelnienia brzegu dodziąsłowego matrycy – rodzaje klinów, uszczelnienie wgłobienia rozwojowego w głębokich ubytkach aproksymalnych
- możliwość dostępu horyzontalnego do izolowanego ubytku aproksymalnego
- narzędzia do kondensacji kompozytu w ubytku
- narzędzia wspomagające odtworzenie punktu stycznego – dwuetapowe postępowanie w sytuacjach ekstremalnych
- współczynnik C – dlaczego jest istotny dla techniki pracy – sposoby redukcji skurczu polimeryzacyjnego w aspekcie materiałów kompozytowych oraz techniki  pracy
- techniki pracy kompozytem: warstwowa, podwójnej gęstości, bulk-fill, technika zamiany ubytku kl. II w ubytek kl. I
- odbudowa powierzchni zwarciowej - narzędzia pomocnicze, na co zwracać uwagę stosując metodę addycyjną i redukcyjną
- metoda stempla okluzyjnego – w jakich przypadkach stosować, technika pracy
- ubytki przyszyjkowe w zębach bocznych: abfrakcje a przedwczesne kontakty zwarciowe, instrumentarium pomocnicze w trudnych warunkach klinicznych, materiały wypełniające
- pułapki polimeryzacji – instrumentalne, dotyczące techniki pracy i materiału, inicjatory polimeryzacji współczesnych materiałów kompozytowych a długość fali, techniki polimeryzacji, sposoby weryfikacji efektywności lampy polimeryzacyjnej
- inhibicja tlenowa polimeryzacji – sprzymierzeniec czy wróg? – kiedy i dlaczego polimeryzować przez żel glicerynowy
- uszczelniacze powierzchniowe – dlaczego warto stosować?
- dlaczego korony zębów się łamią – wskazania do redukcji guzów zębowych, wykorzystanie włókna szklanego do wzmocnienia wytrzymałości mechanicznej bezpośredniej odbudowy kompozytowej
- jaki sposób zastosowania włókna ma sens? – jakie korzyści są związane z zastosowaniem wkładu indywidualnego z włókna szklanego w porównaniu z wkładem standardowym
-alternatywna metoda redukcji ugięcia guzków


Część praktyczna (3 godziny)


 • odbudowa ubytków kl. II i MOD na głowach fantomowych:

- technika osadzania matryc sekcyjnych i pierścieni Garrison
- zastosowanie różnego rodzaju formówek okrężnych - Meta-fix, SuperMat
- zastosowanie różnych klinów w aspekcie prawidłowego uszczelnienia obrzeża - kliny elastyczne, drewniane oraz z tworzyw sztucznych
- odbudowa zębów metodą warstwową, rekonstrukcja powierzchni zgryzowej w metodzie addycyjnej, zastosowanie podbarwiaczy bruzd
- wykonanie odbudowy powierzchni zwarciowej metodą stempla okluzyjnego
- redukcja osłabionych guzków i wykonanie nakładu bezpośredniego – metoda redukcyjna odbudowy powierzchni zwarciowej


Wszystkim uczestnikom kursu zapewniamy:

 

 1. Indywidualne, w pełni wyposażone, stanowisko pracy (mikrosilnik, kątnica, głowa fantomowa)
 2. Małą, kameralną grupę (max. 14 osób), umożliwiającą bezpośredni kontakt z wykładowcą
 3. Wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych
 4. Dla chętnych, podczas kursu będzie możliwość dobrania oraz pracy w lupach stomatologicznych PeriOptix Adidas
 5. Obiad i przerwy kawowe
 6. Wszyscy uczestnicy otrzymują faktury
 7. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy

Dental Day zgłoszenia i informacje