AKADEMIA SEPTODONT – Tu nie boli

AKADEMIA SEPTODONT – Tu nie boli

Kurs 2019-06-15 - 2019-06-16

Miejsce: WARSZAWA

ZOBACZ FILM:
http://akademiaseptodont.edu.pl/
Termin: 15-16.06.2019
Miejsce: siedziba Septodont Polska, ul. Taneczna 18a, Warszawa
Wykładowcy: dr n. med. Agnieszka Pacyk, lek. stom., lek. psych. Agnieszka Łykowska-Tarnowska
Koszt: 950 zł
Punkty edukacyjne: 12 punktów

Tu nie boli to pełny dwudniowy kurs obejmujący trzy bloki szkoleniowe, gwarantujący kompleksową wiedzę w zakresie kontroli bólu w gabinecie stomatologicznym, oznaczający jednoczesne przystąpienie do programu pod tą samą nazwą.

Tu nie boli to projekt dwupłaszczyznowy, którego pierwszym elementem jest kompleksowa edukacja lekarzy stomatologów, a kolejnym – komunikacja skierowana do pacjenta.

 
BLOK I: Strategie postępowania z pacjentem lękowym w gabinecie stomatologicznym. Podstawy profesjonalnej obsługi
 • Odontofobia – z czym to się je? Jak sobie radzić z pacjentem lękowym w codziennej praktyce lekarza dentysty? Identyfikacja pacjenta lękowego – jak Go rozpoznać? Wywiad z pacjentem lękowym. Interpretacja wyników kwestionariuszy.
 • Techniki relaksacyjne i inne pomocne narzędzia psychologiczne w codziennej praktyce. Strategie ogólne i szczegółowe ćwiczenia praktyczne.
 • Profesjonalna obsługa pacjenta, w tym rozmowa telefoniczna, styl komunikacji werbalnej w gabinecie, postawa całego zespołu – lekarza, recepcjonistki, asystentki. Schemat wizyty. Odgrywanie scenek lekarz „trudny” pacjent.
Akademia Septodont 2  Akademia Septodont 3


BLOK II: Farmakologia środków znieczulenia miejscowego w stomatologii. Powikłania miejscowe po znieczuleniu

 • Farmakologia jest trudna, ale nie nudna! Leki znieczulające w kontekście ich rodzajów, właściwości, mechanizmów działania i nowych produktów dla stomatologii.
 • Konstrukcja wywiadu szczegółowego nakierowana na ważne informacje dla bezpieczeństwa działania miejscowych środków znieczulających – w tym pacjenci z chorobami układu krążenia, tarczycy, cukrzycą, depresją oraz dzieci i osoby starsze.
 • Przeliczanie dawek maksymalnych środków znieczulenia miejscowego w przypadku podania jednego preparatu lub dwóch jednocześnie.
 • Interakcje leków znieczulających z lekami stosowanymi przez pacjentów. Kiedy poprosić o konsultację lekarza prowadzącego?
 • Powikłania miejscowe po znieczuleniu.
Akademia Septodont 4 Akademia Septodont 5


BLOK III: Techniki wykonywania znieczulenia miejscowego w stomatologii

 • Wskazówki anatomiczne ważne w aspekcie wykonywania znieczuleń: nerw trójdzielny, osteologia szczęki i żuchwy.
 • Techniki znieczulenia: omówienie stosowanych technik znieczulania szczęki i żuchwy. Czy znieczulenie nerwu zębodołowego dolnego jest passé? Znieczulenie śródwięzadłowe i śródkostne.
 • Praktyczne wskazówki i triki: jak bezboleśnie wykonać iniekcję, jak „dobrze” znieczulać, jak skrócić czas działania znieczulenia po zabiegu (język, wargi), tak aby pacjent mógł szybko wrócić do prawidłowego funkcjonowania!
 • Demonstracja i ćwiczenia na fantomach.
 • Najlepszy sprzęt do znieczulania, czyli nowoczesne strzykawki, igły oraz sprzęt do komputerowego podawania środków znieczulenia miejscowego!
 • Ogólne i szczegółowe aspekty prawne, które mogą się pojawić podczas leczenia pacjenta, jak sobie z nimi poradzić, jak im zapobiec! Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej oraz wzory dokumentów potwierdzających zgodę na leczenie.

Osoba kontaktowa: Ewelina Grab-Łosek (+ 48 22 545 89 50)

Więcej informacji i zapisy: http://akademiaseptodont.edu.pl/produkt/tu-nie-boli/#description