XII Podkarpacka i II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Dentystów

XII Podkarpacka i II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Dentystów

Konferencja 2019-01-31 - 2019-02-02

Miejsce: RZESZÓW
Termin: 31.01-02.02.2019
Miejsce: hotel Rzeszów


Konferencja Rzeszów

PROGRAM

31.01.2019 CZWARTEK

OD 13:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
13:30 OTWARCIE KONFERENCJI
13:30-15:30 LECTURE 1/PRELEKCJA 1

Sesja endodontyczna we współpracy z Arcanum Medica i MICRO-MEGA

  • „Introduction of lecturers &MICROMEGA history / Przedstawienie wykładowców oraz rys historyczny marki MICRO-MEGA
  • „Gold standards of endodontics-rubberdam and magnification / Złoty standard w leczeniu kanałowym, Kofferdam oraz praca w powiększeniu”
  • „Scouting / Wstępne udrożnienie kanałów-narzędzia MMC”
  • „Micromotor usage / Użycie mikromotoru MMCONTROL”

DDS Simone Staffoli, DDS Magdalena Wilczak, DDS Jarosław Rafalski

15:45-17:30 LECTURE 2/PRELEKCJA 2

Sesja endodontyczna we współpracy z Arcanum Medica i MICRO-MEGA

  • „PRE-FLARING / Relokacja ujścia kanału-ONE FLARE”
  • „GLIDE PATH / Gładka ścieżka ONE G”
  • „SHAPING / Opracowanie kanałów – 2SHAPE/ONE CURVE”
  • „IRRIGATION / Protokół płukania kanałów-ENDOULTRA”
  • „FINISHING-ROOT CANAL OBTURATION / Metody wypełniania systemów kanałowych”
  • „Cases presentation / Przykłady kliniczne”

DDS Simone Staffoli, DDS Magdalena Wilczak, DDS Jarosław Rafalski

18:00-20:00 WORKSHOPS / WARSZTATY PRAKTYCZNE – Nowoczesne opracowanie systemów kanałowych w praktyce
18:00-20:00 Sesja samorządowa – Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Rzeszowie

01.02.2019 PIĄTEK

OD 8:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
9:00-9:30 OTWARCIE KONFERENCJI
dr n. med. Wojciech Domka, Prezes ORL
9:30-10:45 „Jak nowe technologie zmieniają standardy postępowania w leczeniu endodontycznym”
prof. dr hab. n. med Halina Pawlicka
11:00-12:15 „Licówki kompozytowe metodą bezpośrednią – planowanie i wykonanie”
lek. dent. Monika Dzieciątkowska
12:15-13:15 „Simplant - inny poziom planowania. Czy uważasz, że nic Cię już nie zaskoczy?”
lek. dent. Damian Nasulicz
14:15-15:15 „Nakład kompozytowy / nakład ceramiczny jako sposób na odbudowę zniszczonych zębów w odcinku bocznym”
lek. dent. Monika Dzieciątkowska

15:15-15:30 SESJA MŁODYCH NAUKOWCÓW

15:30-16:45 „Energia zespołu a sukces leczenia”
lek. dent. Damian Nasulicz
17:00-18:15 „The Dependance of Caries management on the condition at the patient caries risk level”
dr n. med. Jozef Mincik – Słowacja

20:00 Spotkanie koleżeńskie w klubie „Piekiełko” (w spotkaniu mogą brać udział również osoby towarzyszące i osoby niebędące uczestnikami konferencji)


02.
02.2019 SOBOTA

9:00-10:15 „Diagnosis of the occlusion” / „Diagnostyka okluzji”
Pablo Echarri DDS, Hiszpania
10:15-11:30 „Viskosupplementation as a treatment of internal derangements of the temporomandibular joint”
prof. dr n. med. Vladimira Schwartzova – Słowacja
11:50-13:00
The treatment of deep caries lesions: The correct approach and the medications”
dr n. med. Jozef Mincik – Słowacja
13:00-14:15 „Płukanie systemu kanałowego drogą do sukcesu w leczeniu kanałowym”
prof. dr hab. n. med Halina Pawlicka

19:00 BAL LEKARZA w Hotelu Rzeszów „Lata 20. , lata 30. - zabawa w stylu „Wielki Gatsby” (zabawa przy muzyce live!!! zgłoszenia bezpośrednio w OIL)

WARUNKI UCZESTNICTWA
Przesłanie do dnia 25.01.2019 r. karty zgłoszeniowej (udostępniona na stronie OIL i  KS OIL) wraz z dowodem wpłaty pocztą, faksem, e-mail lub osobiście na adres:
Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie
35-030 Rzeszów, ul. Dekerta 2,  fax: (17) 717 77 25, tel. (17) 717 77 24, e-mail: okm.rzeszow@onet.pl, oilrz@pro.onet.pl

Szczegóły: http://www.rzeszow.oil.org.pl/strona/stomatologia