Ruchomość zębów. Przyczyny, diagnostyka i leczenie

Kurs 2018-10-10

Miejsce: WARSZAWA

Termin: 10.10.2018 (środa, godz. 10:00-15:30)
Miejsce: Warszawa, Siedziba firmy Poldent, ul. Dzika 2
Prowadzący: dr n. med. Anna Dudko, specjalista periodontolog
Koszt: 490 zł
Punkty edukacyjne: 5 pkt

Część teoretyczna: 10:00-13:00
 1. Budowa aparatu zawieszeniowego zęba.
 2. Ruchomość zębów fizjologiczna czy patologiczna?
 3. Metody określania ruchomości zębów.
 4. Uraz zgryzowy – definicja, rodzaje, objawy kliniczne i radiologiczne.
 5. Podstawowe zasady analizy i korekty zwarcia.
 6. Przyczyny ruchomości zębów – diagnostyka różnicowa.
 7. Unieruchamianie zębów – cele, wady i zalety.
 8. Kiedy podjąć decyzję o szynowaniu zębów?
 9. Podział metod unieruchamiania zębów.
 10. Procedury szynowania tymczasowego i trwałego oraz stosowane materiały.
 11. Najczęstsze błędy w szynowaniu zębów i jak ich uniknąć.
 12. Przypadki kliniczne.
 13. Podsumowanie, pytania, dyskusja.
Część praktyczna: 13:30-15:30
 1. Metody unieruchamiania tymczasowego zębów (ligatura nylonowa) – praktyczne ćwiczenia na modelach.
 2. Metody unieruchamiania trwałego zębów (everStick ®PERIO, Brilliant Ever Glow) – praktyczne ćwiczenia na modelach.


Więcej:
https://poldent.pl/szkolenia-poldent/ruchomosc-zebow-10-10-2018/

Zgłoszenia: Paulina Gomułka tel. 605 886 565, 22 351 76 68, e-mail: p.gomulka@poldent.pl