Okluzja i artykulacja - skuteczne leczenie pacjentów z zaburzeniami zwarcia w codziennej praktyce klinicznej

Kurs 2018-11-30

Miejsce: KRAKÓW
Dental Day Strona www

Termin:
30 listopada 2018 r. (piątek), godzina 10:00-18:30
Miejsce: Kraków
Prowadzący: dr n. med. Piotr Okoński (specjalista protetyk) – Zakład Protetyki Stomatologicznej WUM
Koszt: prenumeratorzy „Magazynu Stomatologicznego” – 1550 zł, pozostali 1650 zł
Punkty edukacyjne: 8 pkt
 
Część teoretyczna (4 godziny)
 • Podstawowe pojęcia dotyczące zagadnień okluzyjnych.
 • Budowa i funkcja stawu skroniowo-żuchwowego – najważniejsze informacje potrzebne w codziennej praktyce.
 • Relacja centralna, różne teorie – jeden cel.
 • Czym relacja centralna różni się od zwarcia centralnego?
 • Czy wykres łuku gotyckiego i diagram Posselta może pomóc w rozumieniu problemów okluzyjnych?
 • Jak prawidłowo określić relację centralną i wysokość zwarcia?
 • Jak analizować okluzję u leczonego pacjenta?
 • Jaka jest różnica między okluzją statyczną i dynamiczną?
 • Okluzja podwójnie zabezpieczona – standard praktyki klinicznej.
 • Prowadzenie tylne i przednie żuchwy.
 • Warunki idealnej okluzji.
 • Leczenie protetyczne a warunki okluzyjne.
 • Planowanie leczenia i rozwiązywanie trudnych sytuacji okluzyjnych.
 • Kwalifikacja pacjentów do leczenia protetycznego z przebudową zwarcia.
 • Czym jest płaszczyzna referencyjna i jakie ma znaczenie w codziennej praktyce?
 • Czy zastosowanie łuku twarzowego i artykulatora może pomóc w leczeniu pacjentów z zaburzeniami zwarcia?
 • Znaczenie łuku twarzowego w programowaniu artykulatora i w ułatwieniu komunikacji z laboratorium.
 • Nastawienie kąta prowadzenia drogi stawowej w artykulatorze na podstawie rejestratu protruzyjnego.
 • Ustalenie prawidłowej wysokości zwarcia i jej rejestracja na uzupełnieniach tymczasowych.
 • Zastosowanie włókien szklanych i materiałów kompozytowych w rekonstrukcji zwarcia.
 • Adaptacja pacjenta do nowych warunków zwarciowo-artykulacyjnych.
 • Wykonanie uzupełnień długoczasowych w prawidłowej okluzji.
 • Dobór materiałów ceramicznych w leczeniu pacjentów z zaburzeniami zwarcia.
 • Dobra współpraca z laboratorium warunkiem powodzenia w leczeniu protetycznym.
 • Analiza przypadków klinicznych.
 
Część praktyczna (4 godziny)
 
Chętnych uczestników kursu prosimy o zabranie ze sobą modeli własnego uzębienia w celu wykonania na sobie analizy zwarcia (modele z gipsu twardego).
 • Przygotowanie widelca okluzyjnego.
 • Montaż łuku twarzowego zgodnie z płaszczyzną Campera.
 • Wykonanie rejestratów zwarciowych: w zwarciu nawykowym i w relacji centralnej.
 • Wykonanie rejestratu protruzyjnego masą silikonową typu bite.
 • Przeniesienie rejestracji łukiem twarzowym do artykulatorów indywidualnie nastawialnych.
 • Indywidualny montaż modeli w artykulatorze.
 • Pomiar i nastawienie indywidualnego kąta prowadzenia drogi stawowej w artykulatorze przy użyciu rejestratów protruzyjnych.
 • Możliwości zastosowania łuku twarzowego i artykulatora w przypadku pacjentów bezzębnych.
 • Metody wykonania wycisków czynnościowych przy ustach zamkniętych.
 • Zastosowanie płytek do rejestracji zwarcia w celu wykreślenia wykresu łuku gotyckiego w przypadku bezzębia.
 
Wszystkim uczestnikom kursu zapewniamy:
 1. Indywidualne, w pełni wyposażone stanowisko pracy.
 2. Małą, kameralną grupę (max. 14 osób), umożliwiającą bezpośredni kontakt z wykładowcą.
 3. Wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych.
 4. Obiad i przerwy kawowe.
 5. Wszyscy uczestnicy otrzymują faktury.
 6. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy.

Dental Day Zgłoszenia