Diagnostyka, planowanie i przygotowanie do leczenia protetycznego

Kurs 2018-11-18

Miejsce: GDAŃSK
Dental Day Strona www

Termin:
18 listopada 2018 r. (niedziela), godz. 10:00-18:00
Miejsce: Gdańsk
Prowadzący: lek. stom. Elżbieta Wojtyńska (specjalista protetyk) – Zakład Protetyki WUM
Koszt: prenumeratorzy „Magazynu Stomatologicznego” – 1025 zł, pozostali 1125 zł
Punkty edukacyjne: 7 pkt
 
Część teoretyczna (4 godziny)
 • Rehabilitacja protetyczna – jak osiągnąć sukces terapeutyczny:
  • diagnoza, plan leczenia, przebieg rehabilitacji interdyscyplinarnej.
 • Diagnoza:
  • wywiad medyczny i stomatologiczny,
  • badanie zewnątrzustne (badanie URNŻ, analiza estetyczna twarzy w odniesieniu do linii referencyjnych, analiza zębowo-wargowa),
  • badanie wewnątrzustne (ocena braków zębowych, analiza warunków okluzyjnych, ocena tkanek i struktur układu stomatognatycznego w aspekcie ortodontycznym, periodontologicznym, chirurgicznym, endodontycznym, zachowawczym i estetycznym),
  • badania dodatkowe (radiologiczne),
  • modele diagnostyczne.
 • Plan leczenia:
  • ocena interdyscyplinarna,
  • planowanie leczenia (rodzaje uzupełnień, wskazania, przeciwwskazania, ograniczenia terapeutyczne, stosowane materiały),
  • komunikacja z pacjentem (życzenia, oczekiwania, profil emocjonalny pacjenta),
  • diagnostyczne środki pomocnicze (wax-up, mock-up, komputerowa wizualizacja),
  • przebieg leczenia (omówienie możliwych planów leczenia – wady, zalety, stopień ryzyka, możliwe powikłania, kosztorys, plan i przebieg wizyt).
 • Przygotowanie do leczenia protetycznego.

Część praktyczna (3 godziny)

 • Badanie pacjenta:
  • algorytm postępowania, karta badania pacjenta (jak zebrać ważne informacje i uporządkować dane – mapy myśli),
  • karta badania pacjenta i protokół estetyczny (praca z pacjentem, analiza zdjęć, modeli diagnostycznych oraz dokumentacji radiologicznej),
  • wspólne opracowanie mapy myśli na podstawie uzyskanych informacji –Pzabawa czy narzędzie pomocne w diagnostyce?
 • planowanie leczenia interdyscyplinarnego:
  • przypadki kliniczne (opis badania, modele diagnostyczne, dokumentacja radiologiczna) – wspólna analiza danych, omówienie planu leczenia interdyscyplinarnego, wskazań bądź przeciwwskazań do poszczególnych uzupełnień protetycznych oraz możliwych powikłań (3 przypadki o różnym poziomie trudności),
  • opisy przypadków (quiz diagnostyczny) – indywidualne zaplanowanie przez każdego z kursantów możliwych rozwiązań terapeutycznych na przykładzie 2 przypadków klinicznych – dyskusja, burza mózgów (wady i zalety poszczególnych rozwiązań), wybór optymalnego planu leczenia,
  • diagnostyczne środki pomocnicze – wizualizacja planu leczenia, wax-up a pośredni mock-up (praca na fantomach, z wykorzystaniem indeksu silikonowego oraz szyny formowanej wgłębnie).
 
Wszystkim uczestnikom kursu zapewniamy:
 1. Indywidualne, w pełni wyposażone stanowisko pracy (mikrosilnik, końcówka przyspieszająca, głowa fantomowa, zestaw modeli diagnostycznych).
 2. Małą, kameralną grupę (max. 14 osób) umożliwiającą bezpośredni kontakt z wykładowcą.
 3. Wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych.
 4. Obiad i przerwy kawowe.
 5. Wszyscy uczestnicy otrzymują faktury.
 6. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy.

Dental Day Zgłoszenia