Endo Tricks II – nowoczesna endodoncja mikroskopowa – opracowanie maszynowe, irygacja, wypełnienie, powikłania

Kurs 2018-09-10

Miejsce: POZNAŃ
Dental Day Strona www


Termin:
10 listopada 2018 r. (sobota), godz. 10:00-19:00
Miejsce:
Poznań
Prowadzący:
lek. stom. Urszula Leończak
Koszt:
prenumeratorzy „Magazynu Stomatologicznego” – 1500 zł, pozostali 1600 zł
Punkty edukacyjne:
8 pkt

Część teoretyczna (4 godziny)

 • Jak nie dać się pokonać anatomii:
  • morfologia zęba,
  • określenie położenia ujść kanałów,
  • „wielka niewiadoma” – kanał MB2,
  • jak radzić sobie z problemami z lokalizacją ujść kanałów.
 • Czy leczenie wieloetapowe ma sens?
 • Opracowanie kanałów:
  • preflaring,
  • tworzenie ścieżki dostępu ręcznie i maszynowo,
  • systemy wielo- i jednopilnikowe,
  • opracowanie części przywierzchołkowej kanału,
  • jak radzić sobie z zagiętymi kanałami,
  • powikłania podczas opracowywania: perforacje, stopnie, złamane narzędzia, transportacje wierzchołków.
 • Irygacja i dezynfekcja kanałów:
  • środki do irygacji i ich mechanizm działania,
  • metody zwiększenia efektywności dezynfekcji,
  • czy jeden protokół płukania jest odpowiedni do wszystkich przypadków?
  • biofilm i jego znaczenie.
 • Obturacja:
  • materiały i metody,
  • jak wypełnić łączące się kanały,
  • jak rozwiązywać problemy podczas obturacji,
  • metoda kondensacji pionowej gutaperki na ciepło z użyciem techniki fali ciągłej – krok po kroku.
 • Odbudowa zęba po leczeniu endodontycznym – czy zawsze jest potrzebny wkład i korona?
 • Rokowanie zębów leczonych kanałowo – analiza czynników mających wpływ na wynik leczenia.
 
Część praktyczna (4 godziny)
 
Warsztat prowadzony w całości z użyciem mikroskopu (jeden kursant – jeden mikroskop), praca na usuniętych zębach. Kursanci proszeni są o przyniesienie ze sobą po jednym zębie siecznym, przedtrzonowym i trzonowym z wcześniej opracowanym dostępem do komory. Podczas warsztatu każdy z uczestników będzie ćwiczył pod okiem wykładowcy następujące procedury:
 • preflaring, tworzenie ścieżki dostępu oraz utrzymywanie drożności kanału,
 • opracowanie zębów systemem narzędzi maszynowych,
 • wykonywanie różnych metod irygacji i dezynfekcji kanałów korzeniowych,
 • wypełnienie kanałów korzeniowych metodą kondensacji pionowej gutaperki na ciepło (krok po kroku),
 • rozwiązywanie problemów powstałych podczas pracy,
 • Q&A – pytania i odpowiedzi.
Wszystkim uczestnikom kursu zapewniamy:
 1. Indywidualne, w pełni wyposażone stanowisko pracy (mikroskop, mikrosilnik endodontyczny, mikrosilnik protetyczny,  kątnica, głowa fantomowa).
 2. Małą, kameralną grupę (max. 10 osób) umożliwiającą bezpośredni kontakt z wykładowcą.
 3. Wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych.
 4. Obiad i przerwy kawowe.
 5. Wszyscy uczestnicy otrzymują faktury.
 6. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy.
Dental Day Zgłoszenia