Wkłady koronowo-korzeniowe z włókna szklanego – standardowe i indywidualne

Kurs 2018-10-28

Miejsce: WARSZAWA
Dental Day Strona www

Termin: 28 października 2018 r. (niedziela), godz. 10:00-18:00
Miejsce: Warszawa
Prowadzący: lek. stom. Renata Lenkiewicz (specjalista protetyk) – Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej WUM
Koszt: prenumeratorzy „Magazynu Stomatologicznego” – 1300 zł, pozostali 1400 zł
Punkty edukacyjne: 8 pkt
 
Część teoretyczna (4 godziny)
 • Co to jest wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego?
 • Które zęby leczone endodotycznie wymagają osadzenia wkładu z włókna szklanego – wskazania dla odbudowy zachowawczej i protetycznej.
 • Cechy wkładów z włókna szklanego.
 • Wkłady koronowo-korzeniowe z włókna szklanego a wkłady metalowe – czynniki korzystne i niekorzystne.
 • Czy możemy całkowicie odrzucić wkłady metalowe w leczeniu protetycznym – znaczenie efektu obręczy tkanek twardych zęba.
 • Co decyduje o sile wzmacniającej wkładu z włókna szklanego – porównanie wkładów standardowych i indywidualnych – czynniki korzystne i niekorzystne.
 • Jakie warunki muszą być spełnione, aby wkład z włókna szklanego pełnił rolę wzmacniającą struktury zęba – jak możemy wpłynąć na poprawę tych warunków w zakresie opracowania przestrzeni pod wkład i wyboru rodzaju  wkładu z włókna szklanego.
 • Głębokość osadzenia wkładu z włókna szklanego w przypadku odbudowy zachowawczej  i protetycznej.
 • Postępowanie w przypadku kanałów okrągłych oraz z niewielkim zniszczeniem zrębu tkanek twardych kanału.
 • Postępowanie w przypadku kanałów owalnych, kanałów o szerokim przekroju oraz ze znacznym zniszczeniem tkanek twardych kanału.
 • Sposoby redukcji objętości cementu lutującego w przypadku wkładów standardowych – metoda pęczkowa z wykorzystaniem wkładów standardowych i PINpostów.
 • Problem – konieczność zmiany osi części korzeniowej wkładu w stosunku do części koronowej – możliwości postępowania.
 • Opracowanie kanału pod wkład standardowy i indywidualny – czy powinno się różnić?
 • Docinanie wkładów standardowych i pasm włókien na wkłady indywidualne.
 • Procedura wykonania wkładu indywidualnego z włókna szklanego – metoda bezpośrednia i pośrednia – porównanie.
 • Adhezja do zębiny kanałowej – problemy i potencjalne rozwiązania.
 • Cementowanie wkładów z włókna szklanego – procedury adhezyjne dotyczące wkładów standardowych i indywidualnych, cementy dualne, możliwości wykorzystania materiałów typu core do cementowania.
 • Niepowodzenia:
  • odcementowanie wkładu – co się stało?
  • złamanie wkładu z włókna szklanego wraz z nadbudową – dlaczego wystąpiło, jak unikać tego powikłania?
  • pęknięcie korzenia – jak rozpoznać, czy przyczyną było nieprawidłowe postępowanie protetyczne, czy endodontyczne?
 • Usuwanie wkładów z włókna szklanego.
 • Możliwości włączenia wkładu indywidualnego w strukturę mostu kompozytowego wzmocnionego włóknem szklanym.
 
Część praktyczna (3 godziny)
 • Wykonanie wkładu indywidualnego z włókna szklanego everStick Post na modelu gipsowym:
  • izolacja modelu,
  • określenie długości i docinanie do przebiegu kanału włókna głównego i dodatkowych,
  • kondensacja włókien w kanale,
  • ukształtowanie i wzmocnienie dodatkowymi pasmami części koronowej wkładu,
  • polimeryzacja.
 • Zacementowanie w zębie fantomowym wkładów standardowych z wykorzystaniem metod pęczkowej i post&core:
  • przygotowanie zęba z ubytkiem MOD do metody post&core,
  • opracowanie kanału po leczeniu endodontycznym,
  • dobór wkładów do metody pęczkowej – standardowych i PINpostów,
  • zacementowanie wkładów na materiał typu core z jednoczesną odbudową zrębu,
  • opracowanie wykonanej nadbudowy pod minimalnie inwazyjny nakład typu capping.
Wszystkim uczestnikom kursu zapewniamy:
 1. Indywidualne, w pełni wyposażone stanowisko pracy (mikrosilnik, modele gipsowe, fantom szczęki).
 2. Małą, kameralną grupę (max. 14 osób), umożliwiającą bezpośredni kontakt z wykładowcą.
 3. Wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych.
 4. Dla chętnych, podczas kursu będzie możliwość dobrania oraz pracy w lupach stomatologicznych PeriOptix Adidas.
 5. Obiad i przerwy kawowe.
 6. Wszyscy uczestnicy otrzymują faktury.
 7. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy.

Dental Day Zgłoszenia