AKADEMIA SEPTODONT – TU NIE BOLI

AKADEMIA SEPTODONT – TU NIE BOLI

Kurs 2018-09-08 - 2018-09-09

Miejsce: WARSZAWA
Pełny dwudniowy kurs obejmujący trzy bloki szkoleniowe, gwarantujący kompleksową wiedzę w zakresie kontroli bólu w gabinecie stomatologicznym, oznaczający jednoczesne przystąpienie do programu Tu nie boli.

Tu nie boli  jest to projekt dwupłaszczyznowy, gdzie pierwszym elementem jest kompleksowa edukacja lekarzy stomatologów, zaś kolejnym krokiem jest komunikacja kierowana do pacjenta.

Terminy: 8-9 września 2018, 17-18 listopada 2018
Miejsce: siedziba Septodont Polska, ul. Taneczna 18a, Warszawa
Wykładowcy: dr n. med. Agnieszka Pacyk, lek. stom., mgr psych. Agnieszka Łykowska-Tarnowska
Koszt: 950 zł
Punkty edukacyjne: 13 pkt

Osoba kontaktowa: Ewelina Grab-Łosek (+ 48 22 545 89 50)
Zapisy: http://akademiaseptodont.edu.pl/produkt/tu-nie-boli/#description


ZOBACZ FILM: http://akademiaseptodont.edu.pl/


BLOK I: Strategie postępowania z pacjentem lękowym w gabinecie stomatologicznym. Podstawy profesjonalnej obsługi

Odontofobia – z czym to się je? Jak sobie radzić z pacjentem lękowym w codziennej praktyce lekarza dentysty? Identyfikacja pacjenta lękowego – jak go rozpoznać? Wywiad z pacjentem lękowym. Interpretacja wyników kwestionariuszy.
Techniki relaksacyjne i inne pomocne narzędzia psychologiczne w codziennej praktyce. Strategie ogólne i szczegółowe ćwiczenia praktyczne.
Profesjonalna obsługa pacjenta, w tym rozmowa telefoniczna, styl komunikacji werbalnej w gabinecie, postawa całego zespołu – lekarza, recepcjonistki, asystentki. Schemat wizyty. Odgrywanie scenek lekarz – „trudny” pacjent.
 
BLOK II: Farmakologia środków znieczulenia miejscowego w stomatologii. Powikłania miejscowe po znieczuleniu
Farmakologia jest trudna, ale nie nudna! Leki znieczulające w kontekście ich rodzajów, właściwości, mechanizmów działania i nowych produktów dla stomatologii.
Konstrukcja wywiadu szczegółowego nakierowana na ważne informacje dla bezpieczeństwa działania miejscowych środków znieczulających – w tym pacjenci z chorobami układu krążenia, tarczycy, cukrzycą, depresją oraz dzieci i osoby starsze.
Przeliczanie dawek maksymalnych środków znieczulenia miejscowego w przypadku podania jednego preparatu lub dwóch jednocześnie.
Interakcje leków znieczulających z lekami stosowanymi przez pacjentów. Kiedy poprosić o konsultację lekarza prowadzącego?
Powikłania miejscowe po znieczuleniu.

BLOK III: Techniki wykonywania znieczulenia miejscowego w stomatologii
Wskazówki anatomiczne ważne w aspekcie wykonywania znieczuleń: nerw trójdzielny, osteologia szczęki i żuchwy.
Techniki znieczulenia: omówienie stosowanych technik znieczulania szczęki i żuchwy. Czy znieczulenie nerwu zębodołowego dolnego jest passé? Znieczulenie śródwięzadłowe i śródkostne.
Praktyczne wskazówki i triki: jak bezboleśnie wykonać iniekcję, jak „dobrze” znieczulać, jak skrócić czas działania znieczulenia po zabiegu (język, wargi), tak aby pacjent mógł szybko wrócić do prawidłowego funkcjonowania!
Demonstracja i ćwiczenia na fantomach.
Najlepszy sprzęt do znieczulania, czyli nowoczesne strzykawki, igły oraz sprzęt do komputerowego podawania środków znieczulenia miejscowego!
Ogólne i szczegółowe aspekty prawne, które mogą się pojawić podczas leczenia pacjenta, jak sobie z nimi poradzić, jak im zapobiec! Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej oraz wzory dokumentów potwierdzających zgodę na leczenie.

Więcej informacji: http://akademiaseptodont.edu.pl/produkt/tu-nie-boli/#description