Terapia schorzeń stawu skroniowo-żuchwowego (TMD) - AquaSplint

Kurs 2016-11-12

WARSZAWA
   


Prowadzący: prof. Tomasz Gedrange
W latach 1993-1996 był asystentem w Zakładzie Farmakologii i Toksykologii Uniwersytetu Friedrich-Schiller w Jenie (Niemcy). W 1996 r. otrzymał stopień doktora nauk medycznych, a w 2003 r. stopień doktora habilitowanego. Od 2004 r. jest kierownikiem Kliniki Ortodoncji Uniwersytetu Ernst-Moritz-Arndt w Greifswaldzie (Niemcy). W 2011 r. objął stanowisko dyrektora Kliniki Ortodoncji Uniwersytetu w Dreźnie (Niemcy). Od 2010 współpracuje z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu. Jest autorem ponad 180 publikacji w międzynarodowych periodykach naukowych oraz redaktorem 12 książek naukowych. Ma na swoim koncie kierowanie oraz współwykonanie 17 projektów badawczych o łącznej sumie 2 000 000 €.

Koszt: prenumeratorzy „Magazynu Stomatologicznego” – 725 zł, pozostali uczestnicy – 750 zł
5 punktów edukacyjnych!

O kursie
Bolesne zmiany w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych i towarzyszące im trzaski, tarcia, napięcia mięśniowe, ograniczenia odwodzenia, trudne do zniesienia bóle głowy czy też szumy uszne to tylko wybrane dolegliwości, na jakie bardzo często skarżą się pacjenci cierpiący na dysfunkcje stawu skroniowo-żuchwowego. Jedanak nieliczni z nich wiedzą, jakie jest prawdziwe źródło bólu i gdzie należy szukać pomocy. Pacjenci ci mogą uzyskać skuteczną pomoc właśnie w gabinecie stomatologicznym.

Jeżeli jesteś stomatologiem i masz wiele pytań oraz wątpliwości na temat tego, jak prawidłowo leczyć pacjentów zmagających się z dysfunkcjami stawu skroniowo-żuchwowego, nasze szkolenie jest przeznaczone właśnie dla ciebie. Dzięki niemu spotkanie z pacjentem zmagającym się z ww. problemami nie będzie już dla ciebie żadnym zaskoczeniem. Podczas kursu szczegółowo zostaną omówione różne przyczyny dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego oraz sposoby ich kompleksowego leczenia. Oddzielny moduł zostanie poświęcony również ich zapobieganiu.
 
Podczas szkolenia dowiesz się, jak szybko i skutecznie pomóc pacjentowi, jeszcze zanim technik dentystyczny sporządzi indywidualną szynę, jak w szybki i tani sposób wyeliminować lub złagodzić ostre stany bólowe spowodowane przez schorzenia SSŻ.
 

Plan szkolenia

1. Wprowadzenie do zaburzeń okluzji:

 • przyczyny dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego
 • zasady i zależności zwarciowe oraz ich rola w kształtowaniu fizjologicznej okluzji
 • definicje pojęć dotyczących zaburzeń czynnościowych układu ruchowego narządu żucia
 • wpływ sił okluzji na nasilenie chorób przyzębia
 • parafunkcje okluzyjne i zaburzenia stawu skroniowo-żuchwowego
 • czynności i zaburzenia zwarcia centrycznego i ekscentrycznego.

2. Badanie diagnostyczne oraz uzasadnienie leczenia:

 • cel analizy czynności narządu żucia, wywiad, objawy kliniczne dysfunkcji
 • pierwsze spojrzenie na pacjenta
 • postawa ciała
 • diagnostyka objawów zespołu dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia
 • pomoc w diagnostyce
 • analiza wewnątrzustna zwarcia
 • badanie kliniczne mięśni narządu żucia i mięśni okolicznych – zasady ogólne
 • ocena mięśni układu stomatognatycznego oraz ich znaczenie w zrozumieniu dysharmonii okluzyjnej i zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego
 • analiza patologicznego starcia zębów w rozpoznawaniu zaburzeń zwarcia
 • bezpośrednie badanie stawów skroniowo-żuchwowych
 • instrumentalna analiza zwarcia i czynności żuchwy
 • diagnostyka i badanie wizualizacyjne stawów skroniowo-żuchwowych metodą rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej.

3. Leczenie stawu skroniowo-żuchwowego:

 • czynniki etiologiczne i podstawowe zasady leczenia zaburzeń czynnościowych
 • wyjaśnienia oraz edukacja pacjenta na temat schorzenia podczas pierwszej wizyty
 • streszczenie badania klinicznego, postawienie rozpoznania oraz podstawy planowania leczenia
 • leczenie wstępne
 • zasady miejscowego leczenia zaburzeń czynnościowych narządu żucia
 • korekta zwarcia w przypadkach z prawidłowym i nieprawidłowym zgryzem
 • leczenie zaburzeń czynnościowych narządu żucia w przypadkach ze zmniejszoną wysokością zwarcia (zgryz głęboki)
 • dodatkowe sposoby leczenia zaburzeń czynnościowych narządu żucia
 • zasady postępowania w przypadkach z wybranymi objawami dysfunkcji narządu żucia
 • współpraca stomatologa z technikiem dentystycznym.

4. Zastosowanie i wykonanie AquaSplint:

 • leczenie szyną
 • leczenie zwarciową, płaską, akrylanową szyną okluzyjno-repozycyjną. 
5. Rokowanie i wyniki leczenia dysfunkcji narządu żucia.
6. Zasady profilaktyki dysfunkcji narządu żucia.
7. Przygotowanie oraz wykonanie szyny zgryzowej AquaSplint Classic.


Zgłoszenia:
ARS DENTAL
tel. (22) 617-81-05
e-mail: szkolenia@arsdental.pl

Dane do przelewu:
ARS DENTAL sp. z o.o.
ul. Bychowska 51
04-536 Warszawa
NR RACHUNKU: 10 1240 1095 1111 0010 3530 1672
W tytule wpłaty prosimy o umieszczenie dopisku „KURS 12.11 + *imię i nazwisko*”

Uwaga! Tak jak w przypadku wszystkich organizowanych przez nas szkoleń o uczestnictwie decyduje kolejność wpłat. Jeżeli więc zależy Państwu na uczestnictwie w podanym terminie bardzo prosimy o jak najszybszą wpłatę opłaty kursowej na nasze konto.