Postępowanie minimalnie inwazyjne i biomateriały w stomatologii zachowawczej i endodoncji

Postępowanie minimalnie inwazyjne i biomateriały w stomatologii zachowawczej i endodoncji

Kurs 2018-06-16

Miejsce: CIECHOCINEK
Termin: 16 czerwca 2018 r. (sobota)
Miejsce: Hotel Austeria Conference Spa w Ciechocinku, ul. Bema 32; początek szkolenia o godz. 10.00 
Prowadzący: prof. dr. hab. n. med. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska (Kierownik Zakładu i Poradni Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi),
dr n. med. Renata Zielińska, lek. dent. Piotr Tkaczyński (pracownicy naukowi Zakładu i Poradni Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)
Koszt: 290 zł
Punkty edukacyjne: 8 pkt
 
PROGRAM KURSU
1. Minimalnie inwazyjne metody leczenia próchnicy.
2. Obraz makroskopowy, mikroskopowy i klasyfikacja wczesnych zmian próchnicowych.
3. Metody diagnozowania wczesnych zmian próchnicowych.
4. Metody leczenia:
 • remineralizacja,
 • technologia Recaldent zawierająca fosfopeptyd kazeiny i amorficzny fosforan wapnia – CPP-ACP,
 • infiltracja żywicą o niskiej lepkości Icon (wskazania do stosowania, zasada działania, przebieg zabiegu, skuteczność i przypadki kliniczne),
 • lakowanie,
 • technika PRR (działanie zapobiegawczo lecznicze).
5. Współczesne metody opracowania ubytków próchnicowych:
 • ocena ryzyka próchnicy,
 • ocena aktywności zmiany próchnicowej.
6. Metody postępowania w przypadku leczenia próchnicy głębokiej.
7. Etapy leczenia endodontycznego z uwzględnieniem postępowania minimalnie inwazyjnego:
 • odbudowa zęba,
 • stworzenie dostępu,
 • zasady opracowania kanału (kształt, narzędzia, lokalizacja otworu wierzchołkowego),
 • wypełnianie kanału w aspekcie ochrony tkanek okołowierzchołkowych,
 • monitorowanie wyników leczenia.
7. Odbudowa zębów leczonych endodontycznie (inlay, onlay, endokorona)
8. Biomateriały stosowane w stomatologii zachowawczej i endodoncji
 • pojęcia: bioaktywność, biomimetyka, materiał bioaktywny,
 • przedstawienie właściwości i zastosowania klinicznego materiałów bioaktywnych.

Organizator: Włocławskie Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów

Kurs pod patronatem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej

Szczegółowe informacje: tel. 54 231-51-57, 607-764-194, formularz zgłoszeniowy na stronie www.stomatologia.edu.pl. Zgłoszenia i wpłaty – do 12.06.2018