Endo Tricks III – nowoczesna endodoncja mikroskopowa – powtórne leczenie endodontyczne, usuwanie wkładów koronowo-korzeniowych, powikłania

Kurs 2018-07-06 - 2018-07-07

Miejsce: WARSZAWA
Dental Day logo
Termin: 6-7 lipca 2018 r. (piątek-sobota), godz. 10:00 – 17:00
Prowadzący: lek. stom. Urszula Leończak
Koszt: prenumeratorzy „Magazynu Stomatologicznego” – 3400 zł, pozostali 3500 zł
Miejsce: Warszawa
Punkty edukacyjne: 14 punktów edukacyjnych
                           
Część teoretyczna (7 godzin)
 • wskazania i kryteria kwalifikacji zębów do powtórnego leczenia endodontycznego
 • jak przeprowadzić diagnostykę i określić przyczynę niepowodzenia poprzedniego leczenia
 • selektywne powtórne leczenie - zasady, możliwości, rokowanie
 • pęknięcia korony i korzenia- diagnostyka i możliwości leczenia
 • zgubiona anatomia i jak ją odnaleźć
 • leczenie krok po kroku:
  • instrumentarium
  • rewizja dostępu do komory
  • usuwanie materiałów wypełniających z kanałów: usuwanie past, gutaperki, materiałów na plastikowych przenośnikach
  • udrożnienie nieleczonych części kanału, co zrobić w przypadku braku drożności
  • rola irygacji przy powtórnym leczeniu endodontycznym
  • obturacja
  • postępowanie w przypadkach otwartych wierzchołków
 • rokowanie i monitorowanie efektów leczenia
 • najczęstsze przyczyny niepowodzenia leczenia endodontycznego
 • różne techniki zdejmowania koron protetycznych
 • powtórne leczenie przy obecności wkładu koronowo-korzeniowego - usuwać czy leczyć mikrochirurgicznie
 • techniki usuwana wkładów lanych, wkładów z włókna szklanego, ankerów oraz ćwieków srebrnych
 • rola ultradźwięków przy powtórnym leczeniu endodontycznym
 • perforacje- ich wpływ na rokowanie i sposoby leczenia
 • rola materiałów bioceramicznych i MTA w powtórnym leczeniu
 • sposoby zapobiegania i radzenia sobie z wcześniej powstałymi stopniami
 
Część praktyczna (7 godzin)
Warsztat prowadzony w całości pod mikroskopem (jeden kursant – jeden mikroskop) na usuniętych zębach oraz bloczkach fantomowych. Podczas warsztatu każdy z uczestników będzie ćwiczył pod okiem wykładowcy następujące procedury:

Zajęcia praktyczne na zębach usuniętych:
 • przeprowadzenie powtórnego leczenia endodontycznego na zębach z różnych grup, wypełnionych różnymi rodzajami materiałów
Zajęcia praktyczne na zębach usuniętych i bloczkach treningowych:
 • usuwanie wkładów koronowo-korzeniowych - ankerów, wkładów lanych oraz wkładów z włókna szklanego
 • zamykanie perforacji
 • powtórne leczenie przy obecności stopnia
Wszystkim uczestnikom kursu zapewniamy:
 1. Indywidualne, w pełni wyposażone, stanowisko pracy (mikroskop, mikrosilnik endodontyczny, mikrosilnik protetyczny,  kątnica, głowa fantomowa)
 2. Małą, kameralną grupę (max. 10 osób) umożliwiającą bezpośredni kontakt z wykładowcą
 3. Wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych
 4. Obiad i przerwy kawowe
button DD