Bezpośrednie rekonstrukcje kompozytowe w bocznych odcinkach uzębienia – intensywny kurs praktyczny

Bezpośrednie rekonstrukcje kompozytowe w bocznych odcinkach uzębienia – intensywny kurs praktyczny

Kurs 2018-02-14 - 2018-02-15

Miejsce: WARSZAWA
Dental Day logo

Termin:
14-15 lutego 2018 r. (poniedziałek-wtorek), godzina 12:00-17:00 oraz 10:00-17:00
Prowadzący: lek. stom. Renata Lenkiewicz (specjalista protetyk) – Zakład Profilaktyki i Propedautyki Stomatologicznej WUM
Koszt: prenumeratorzy „Magazynu Stomatologicznego” – 2100 zł, pozostali 2200 zł
Miejsce: Warszawa
Punkty edukacyjne: 14
 
Część teoretyczna (7 godzin)
 • odbudowa zębów bocznych:
- uzupełnienia tkanek twardych bezpośrednie i pośrednie: wybór metody w zależności od stopnia destrukcji tkanek twardych
- wskazania do wykonania uzupełnień bezpośrednich
- kryteria odstąpienia na rzecz uzupełnienia pośredniego 
 • opracowanie ubytku:
- opracowanie ubytku – podejście konwencjonalne, współczesne oraz przyszłe trendy
- jak opracować obrzeże ubytku aby uzyskać dobrą adhezję do szkliwa – przebieg pryzmatów szkliwnych oraz niezbędne instrumentarium
- jak ochronić przed uszkodzeniem ząb sąsiadujący z ubytkiem aproksymalnym 
 • materiały:
- które rodzaje kompozytów stosujemy w zębach bocznych – hybrydy i materiały półpłynne
- praca podgrzanym kompozytem – dlaczego?
- podgrzewacze do kompozytu
- kiedy, dlaczego i jak stosować glasjonomery wzmacniane żywicą
- systemy łączące – etapy newralgiczne dla różnych generacji - które generacje stosować i dlaczego 
 • instrumentarium i techniki pracy:
- różne rodzaje formówek okrężnych i sekcyjnych do odbudowy ścian proksymalnych – które stosować w określonych przypadkach klinicznych
- różne sposoby uszczelnienia brzegu dodziąsłowego matrycy – rodzaje klinów, uszczelnienie wgłobienia rozwojowego w głębokich ubytkach aproksymalnych
- możliwość dostępu horyzontalnego do izolowanego ubytku aproksymalnego
- narzędzia do kondensacji kompozytu w ubytku
- narzędzia wspomagające odtworzenie punktu stycznego - dwuetapowe postępowanie w sytuacjach ekstremalnych
 • współczynnik C - dlaczego jest istotny dla techniki pracy - sposoby redukcji skurczu polimeryzacyjnego w aspekcie materiałów kompozytowych oraz techniki  pracy
 • techniki pracy kompozytem: warstwowa, podwójnej gęstości, bulk-fill, technika zamiany ubytku kl. II w ubytek kl. I
 • odbudowa powierzchni zwarciowej - narzędzia pomocnicze, na co zwracać uwagę stosując metodę addycyjną i redukcyjną
 • metoda stempla okluzyjnego – w jakich przypadkach stosować, technika pracy
 • ubytki przyszyjkowe w zębach bocznych: abfrakcje a przedwczesne kontakty zwarciowe, instrumentarium pomocnicze w trudnych warunkach klinicznych, materiały wypełniające
 • pułapki polimeryzacji – instrumentalne, dotyczące techniki pracy i materiału, inicjatory polimeryzacji współczesnych materiałów kompozytowych a długość fali, techniki polimeryzacji, sposoby weryfikacji efektywności lampy polimeryzacyjnej
 • inhibicja tlenowa polimeryzacji – sprzymierzeniec czy wróg? - kiedy i dlaczego polimeryzować przez żel glicerynowy
 • uszczelniacze powierzchniowe – dlaczego warto stosować?
 • dlaczego korony zębów się łamią – wskazania do redukcji guzów zębowych, wykorzystanie włókna szklanego do wzmocnienia wytrzymałości mechanicznej bezpośredniej odbudowy kompozytowej
 • jaki sposób zastosowania włókna ma sens? - jakie korzyści są związane z zastosowaniem wkładu indywidualnego z włókna szklanego w porównaniu z wkładem standardowym
 • alternatywna metoda redukcji ugięcia guzków
 
Część praktyczna (7 godzin)
 
 • odbudowa ubytków kl. II i MOD na głowach fantomowych:
- technika osadzania matryc sekcyjnych i pierścieni Garrison
- zastosowanie różnego rodzaju formówek okrężnych - Meta-fix, SuperMat
- zastosowanie różnych klinów w aspekcie prawidłowego uszczelnienia obrzeża - kliny elastyczne, drewniane oraz z tworzyw sztucznych
- odbudowa zębów metodą warstwową, rekonstrukcja powierzchni zgryzowej w metodzie addycyjnej, zastosowanie podbarwiaczy bruzd
- wykonanie odbudowy powierzchni zwarciowej metodą stempla okluzyjnego
- redukcja osłabionych guzków i wykonanie nakładu bezpośredniego – metoda redukcyjna odbudowy powierzchni zwarciowej

Wszystkim uczestnikom kursu zapewniamy:
 
 1. Indywidualne, w pełni wyposażone, stanowisko pracy (mikrosilnik, kątnica, głowa fantomowa)
 2. Małą, kameralną grupę (max. 12 osób), umożliwiającą bezpośredni kontakt z wykładowcą
 3. Wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych
 4. Dla chętnych, podczas kursu będzie możliwość dobrania oraz pracy w lupach stomatologicznych PeriOptix Adidas
 5. Obiad i przerwy kawowe

button DD