Trójwymiarowe techniki wypełniania kanałów korzeniowych

Kurs 2018-03-28

WARSZAWA
Termin: 28.03.2018 (środa), godz. 10:00-14:30
Miejsce: siedziba firmy Poldent Sp. z o.o., ul. Dzika 2, Warszawa
Prowadzący: dr n. med. Piotr Wujec
Koszt: 450 zł
Punkty edukacyjne: 4 pkt
 
10:00-12:00 Część teoretyczna
  1. Jak przyspieszyć i polepszyć wypełnianie kanałów.
  2. Kiedy kanał jest gotowy do wypełnienia.
  3. Continuous Wave Obturation – technika ciągłej fali i jej modyfikacje, czyli dywagacje na temat gorącej gutaperki.
  4. Jeśli nie na gorąco, to jak? Przegląd współczesnych technik obturacyjnych.
  5. Kanały o nietypowej anatomii – zamknięcie szerokich wierzchołków korzeni materiałem MTA.
 
12.30-14.30 Część praktyczna*
  1. Pokaz wypełniania gutaperką na gorąco systemem EQ-V.
  2. Pokaz zamknięcia wierzchołka MTA.
  3. Uczestnicy wypełnią kanały korzeniowe przy pomocy obu technik.
 
*Uczestnicy proszeni są o przyniesienie zęba z otwartą częścią komorową z opracowanymi kanałami ze znaną szerokością wierzchołka. Brak odpowiednio przygotowanego zęba uniemożliwi odbycie części praktycznej szkolenia.
 
Zgłoszenia: Paulina Gomułka, tel. 605 886 565, 22 351 76 68, e-mail: p.gomulka@poldent.pl
 
Więcej informacji: https://poldent.pl/szkolenia-poldent/trojwymiarowe-techniki-wypelniania-kanalow-korzeniowych-28-03-2018/