Planowanie implantologiczne

Kurs 2018-03-03

WARSZAWA
Termin: 03.03.2018 (sobota), godz.: 9:00-15:45
Miejsce: siedziba firmy Poldent, ul. Dzika 2, Warszawa
Prowadzący: dr n. med. Maciej Michalak
Koszt: 800 zł
Punkty edukacyjne: 6 pkt
 
9:00-10:30 Wykład
 1. Przegląd sposobów planowania implantów.
 2. Znaczenie diagnostyki CBCT w planowaniu implantów.
 3. Zasady poprawnego planowania i ich ewolucja związana ze postępem medycyny.
 4. Czynniki wpływające na stabilizację pierwotną implantów.
 5. Sposoby rozwiązania trudnych przypadków.
 6. Najczęściej popełniane błędy.
 7. Wykorzystanie szablonów implantologicznych: zalety i wady.
 
10:45-12:15 Przegląd przypadków i dyskusja
 1. Pojedynczy implant.
 2. Implantacje złożone.
 3. Uzupełnienia pełnych łuków.
12:45-15:45 Część praktyczna
 1. Analiza zdjęcia tomograficznego, czyli co możemy zobaczyć.
 2. Wytyczenie przebiegu kanału nerwu zębodołowego dolnego.
 3. Analiza gęstości kości w różnych płaszczyznach.
 4. Określenie optymalnej wielkości implantów.
 5. Pomiar potrzebnego wolumenu materiału kościozastępczego.
 6. Opracowanie raportu implantologicznego.
 7. Omówienie przygotowanych przypadków.
 
Każdy uczestnik powinien mieć ze sobą laptop i myszkę. Laptop: z dobrą kartą graficzną; wolna pamięć minimum 4G; oprogramowanie – najlepiej Windows.
 
Zgłoszenia: Paulina Gomułka, tel. 605 886 565, 22 351 76 68, e-mail: p.gomulka@poldent.pl
 
Więcej informacji: https://poldent.pl/szkolenia-poldent/planowanie-implantologiczne-3-03-2018/