Autogenne metody regeneracji tkanek w chirurgii stomatologicznej. Skoncentrowane czynniki wzrostu

Kurs 2018-03-02

WARSZAWA
Termin: 02.03.2018 (piątek), godz. 10:00-18:00 (rejestracja od godz. 9:30)
Miejsce: siedziba firmy Poldent, ul. Dzika 2, Warszawa
Prowadzący: dr n. med. Maciej Michalak
Koszt: 2499 zł
Punkty edukacyjne: 8 pkt
 
Część teoretyczna wraz z prezentacją przypadków klinicznych
 • Czynniki wzrostu – wprowadzenie, działanie, możliwości.
 • Znaczenie komórek macierzystych (CD34+) oraz BMP-2 w chirurgii stomatologicznej.
 • Jak zacząć i rozwinąć pracę wykorzystującą metody autogenne w gabinecie stomatologicznym.
 • Zastosowanie CGF jako nośnika materiałów do augmentacji kości.
 • Sinus lift z użyciem CGF.
 • Inne możliwości zastosowania czynników wzrostu.
 • Porównanie CGF i LPCGF z innymi autogennymi materiałami pozyskiwanymi z krwi (np. PRF, aPRF, iPRF, L-PRF).
 • Metoda na powolne i stopniowe uwalnianie skoncentrowanych morfogenetycznych białek kości BMP (RoundUp).
 
Część praktyczna
 • Pobranie krwi.
 • Otrzymywanie CGF.
 • Wytworzenie Sticky Bone.
 • Otrzymanie LPCGF wraz z omówieniem jego zastosowań (m.in. w leczeniu stawów skroniowo-żuchwowych oraz uzdatniając powierzchnię implantów).
 • Wytworzenie biologicznej membrany ze skoncentrowanych czynników wzrostu.
 • Zastosowanie techniki „el Poncho” w trakcie implantacji.
 • Przygotowanie materiału do regeneracji kości z wykorzystaniem urządzenia RoundUP.
 
Zgłoszenia: Paulina Gomułka, tel. 605 886 565, 22 351 76 68, e-mail: p.gomulka@poldent.pl

Więcej informacji: https://poldent.pl/szkolenia-poldent/autogenne-metody-regeneracji-tkanek-w-chirurgii-stomatologicznej/