CHIRURGIA W STOMATOLOGII – KLUCZ NIE TYLKO DO IMPLANTOLOGII

CHIRURGIA W STOMATOLOGII – KLUCZ NIE TYLKO DO IMPLANTOLOGII

Kurs 2018-03-17

KURS PRAKTYCZNY – POZIOM „III”

Miejsce: CZĘSTOCHOWA
Termin: 17.03.2018 r., godz. 10.00-18.00
Miejsce: sala szkoleniowa MARKU, ul. Loretańska 31, Częstochowa
Prowadzący: lek. dent. Robert Kamiński
Koszt: 1100 zł
Punkty edukacyjne: 8 pkt
 
PROGRAM

Część teoretyczna:
  • Anatomia dla implantologów.
  • Narzędzia i sprzęt chirurgiczny.
  • Materiały niezbędne podczas zabiegu.
  • Przygotowanie gabinetu i organizacja zabiegu implantologicznego.
  • Sukcesy i niepowodzenia - postępowanie w komplikacjach implantologicznych.
 
Część praktyczna (z wykorzystaniem preparatów zwierzęcych):
  • Właściwe posługiwanie się instrumentarium chirurgicznym – ergonomia.
  • Przygotowanie płata.
  • Ćwiczenia różnych cięć chirurgicznych.
  • Ćwiczenia różnych rodzajów szwów (zamykanie ran poekstrakcyjnych, zespalanie płatów).
 
Każdy z uczestników kursu otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia potwierdzający otrzymanie 8 punktów edukacyjnych.
Opłata obejmuje lunch i poczęstunek podczas przerw kawowych. Zgłoszenia i wpłaty przyjmujemy do 3.03.2018 r.
Polecamy także ofertę specjalną: opłata za pakiet 3 szkoleń 2 500 zł; czas trwania: 3 dni.
 
Więcej informacji: http://www.marku.com.pl/szkolenia/chirurgia-w-stomatologii-klucz-nie-tylko-do-implantologii-3.html 

Zgłoszenia:

tel.
606 885 752, e-mail: fafara@marku.com.pl