Trójwymiarowe techniki wypełniania kanałów korzeniowych

Kurs 2018-03-28

Miejsce: WARSZAWA
Termin: 28.03.2018 (środa)
Miejsce: Siedziba firmy Poldent, ul. Dzika 2, Warszawa
Prowadzący: dr n. med. Piotr Wujec
Koszt: 450 zł
Punkty edukacyjne: 4 pkt

Poldent
 
Część teoretyczna (2 h)
  1. Jak przyspieszyć i polepszyć wypełnianie kanałów.
  2. Kiedy kanał jest gotowy do wypełnienia.
  3. Continuous Wave Obturation – technika ciągłej fali i jej modyfikacje, czyli dywagacje na temat gorącej gutaperki.
  4. Jeśli nie na gorąco, to jak? Przegląd współczesnych technik obturacyjnych.
  5. Kanały o nietypowej anatomii – zamknięcie szerokich wierzchołków korzeni materiałem MTA.
 
Część praktyczna (4 h)*
  1. Pokaz wypełniania gutaperką na gorąco systemem EQ-V.
  2. Pokaz zamknięcia wierzchołka MTA.
  3. Uczestnicy wypełnią kanały korzeniowe za pomocą obu technik.
 
*Uczestnicy proszeni są o przyniesienie zęba z otwartą częścią komorową z opracowanymi kanałami ze znaną szerokością wierzchołka. Brak odpowiednio przygotowanego zęba uniemożliwi odbycie części praktycznej szkolenia.
 
Zgłoszenia: Paulina Gomułka, tel. 605 886 565, 22 351 76 68, e-mail: p.gomulka@poldent.pl