Planowanie implantologiczne

Kurs 2018-03-03

Miejsce: WARSZAWA
Termin: 3.03.2018 (sobota), godz. 9:00-15:45
Miejsce: Siedziba firmy Poldent, ul. Dzika 2, Warszawa
Prowadzący: dr n. med. Maciej Michalak
Koszt: 800 zł
Punkty edukacyjne: 6 pkt

Poldent
 
Wykład (1,5 h)
 1. Przegląd sposobów planowania implantów.
 2. Znaczenie diagnostyki CBCT w planowaniu implantów.
 3. Zasady poprawnego planowania i ich ewolucja związana ze postępem medycyny.
 4. Czynniki wpływające na stabilizację pierwotną implantów.
 5. Sposoby rozwiązania trudnych przypadków.
 6. Najczęściej popełniane błędy.
 7. Wykorzystanie szablonów implantologicznych: zalety i wady.
 
Przegląd przypadków i dyskusja (1,5 h)
 1. Pojedynczy implant.
 2. Implantacje złożone.
 3. Uzupełnienia pełnych łuków.
 
Część praktyczna (3 h)
 1. Analiza zdjęcia tomograficznego, czyli co możemy zobaczyć.
 2. Wytyczenie przebiegu kanału nerwu zębodołowego dolnego.
 3. Analiza gęstości kości w różnych płaszczyznach.
 4. Określenie optymalnej wielkości implantów.
 5. Pomiar potrzebnego wolumenu materiału kościozastępczego.
 6. Opracowanie raportu implantologicznego.
 7. Omówienie przygotowanych przypadków.
 
Każdy uczestnik powinien mieć ze sobą laptop i myszkę. Laptop: z dobrą kartą graficzną, wolna pamięć minimum 4G, oprogramowanie – najlepiej Windows.
 
Zgłoszenia: Paulina Gomułka, tel.  605 886 565, 22 351 76 68, e-mail: p.gomulka@poldent.pl.