MIĘDZYNARODOWA SESJA WYKŁADOWA: Algorytmy okluzyjne w ortodoncji

Konferencja 2018-03-10

Occlusal workflow in orthodontics

Miejsce: KRAKÓW
Termin: 10.03.2018 (sobota), godz. 10:00‑17:00
Miejsce: 26. Międzynarodowe Targi Stomatologiczne KRAKDENT, EXPO Kraków, sala Budapeszt A
Koszt: 1400 zł – do 31 stycznia 2018 r., 1600 zł – od 1 lutego 2018 r.

10:00‑10:30 – otwarcie konferencji, powitanie uczestników i zaproszonych gości

10:30‑12:00 –  Pablo Echarri, DDS, Athenea Dental Institute, Barcelona
Wykład: Okluzja w fazie końcowej i retencyjnej leczenia ortodontycznego

Okluzja odgrywa ważną rolę w osiągnięciu trzech głównych celów terapeutycznych: estetyki, funkcji i stabilizacji narządu żucia. Prawidłowa pozycja elementów budujących stawy skroniowo‑żuchwowe w połączeniu z fizjologiczną pracą mięśni narządu żucia stanowi ważny czynnik w końcowej fazie leczenia ortodontycznego z uwzględnieniem fazy retencyjnej.

12:15‑13:45 –  Yong ‑min Jo, DDS, MS, Ph.D., CA ‑digital GmbH, Uniwersytet Johannesa Gutenberga w Moguncji, Niemcy
Wykład: Narzędzia komunikacji cyfrowej w praktyce ortodontycznej. Technologie i procesy cyfrowe wykorzystywane w leczeniu i komunikacji

Rewolucja cyfrowa w stomatologii dotarła wreszcie do lekarzy ortodontów. Procesy cyfrowe, takie jak skanowanie wewnątrzustne i druk 3D, stają się coraz bardziej popularne w gabinetach ortodontycznych, pozwalając na cyfrowy przepływ danych ortodontycznych, który nie był możliwy jeszcze kilka lat temu. Cykl pracy można podzielić na następujące obszary: cyfryzacja 3D, procesy oprogramowania, drukowanie 3D i cyfrowo zaplanowane aplikacje kliniczne.
W wykładzie zostanie objaśniony każdy segment cyfrowego przepływu pracy, poczynając od procesu digitalizacji, ze zwróceniem szczególnej uwagi na skanowanie wewnątrzustne i skanowanie modeli. Ponadto zostaną omówione zagadnienia cyfrowego przygotowania danych oraz cyfrowej analizy i planowania leczenia, a także drukowanie 3D i nowe możliwości
laboratoryjne oraz innowacyjne zastosowania kliniczne wynikające z pełnego cyfrowego przepływu pracy, takie jak Memotain, Nitinol CAD/CAM lub Individua i CA Clear Aligners.

14:00‑15:15 –  dr hab. n. med. Mieszko Więckiewicz, Katedra i Zakład Stomatologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wykład: Okluzyjne kontrowersje

Prawidłowa okluzja pozostaje w dynamicznym związku z układem nerwowo‑mięśniowym narządu żucia oraz stawami skroniowo ‑żuchwowymi, przez co bezpośrednio warunkuje utrzymanie fizjologicznej czynności układu stomatognatycznego. Odtworzenie prawidłowej okluzji zbliża każdego lekarza dentystę do osiągnięcia sukcesu terapeutycznego. Dlatego celem wykładu będzie omówienie aspektów związanych z kreowaniem okluzji idealnej, mającej za zadanie zapewnienie harmonijnego działania łuków zębowych, a także układu mięśniowo ‑stawowego. Zostaną poruszone zagadnienia dotyczące związku między okluzją a patomechanizmem powstawania zaburzeń skroniowo‑żuchwowych oraz roli artykulatora i łuku twarzowego w projektowaniu prawidłowego zwarcia. Podjęta również będzie tematyka dotycząca zawiłości związanych z udziałem obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego w etiopatogenezie zaburzeń okluzyjno‑mięśniowo‑stawowych.

15:30‑17:00 –  Miguel Ángel Pérez Campoy, DDS, Athenea Dental Institue, Barcelona
Wykład: Okluzja w diagnostyce i terapii ortodontycznej

Temat okluzji jest bardzo istotnym zagadnieniem w początkowym etapie procesu terapeutycznego w ortodoncji. Około 15% pacjentów leczonych ortodontycznie cechuje brak harmonizacji relacji centralnej i okluzji nawykowej, co jest istotnym problem klinicznym, który należy uwzględnić w procesie diagnostycznym. Zjawisko to zostanie przeanalizowane
w płaszczyźnie strzałkowej, poprzecznej i pionowej w odniesieniu do różnych wad zgryzu, jak również opisany zostanie jego wpływ na prawidłową diagnostykę.

Zgłoszenia:
– formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.ortoklu.pl od 1.12.2017 r.
– drogą mailową: info@ortoklu.pl
– informacje pod numerem telefonu 666‑091‑708

Liczba miejsc ograniczona (maksymalnie 60 osób). O kolejności zgłoszeń decyduje kolejność wpłat rejestracyjnych.

*Uwaga, wstęp na targi KRAKDENT 2018 jest płatny – 25 zł/dzień.


OrtoKlu