Leczenie endodontyczne u dzieci – amputacje, leczenie kanałowe oraz metody regeneracyjne

Leczenie endodontyczne u dzieci – amputacje, leczenie kanałowe oraz metody regeneracyjne

Kurs 2017-12-16

POZNAŃ
Dental Day logo
Termin:
16.12.2017 (sobota), godz. 10:00-17:00
Miejsce: Poznań, ul. Towarowa 35
Prowadzący: dr n. med. Agnieszka Wal-Adamczak – specjalista I st. stomatologii ogólnej, specjalista II st. stomatologii dziecięcej
Koszt: prenumeratorzy „Magazynu Stomatologicznego” – 1325 zł, pozostali 1425 zł
Punkty edukacyjne: 7
 
Część teoretyczna (4 godziny)
 • Krótki wstęp na temat biologii miazgi zębów mlecznych i stałych niedojrzałych.
 • Diagnostyka stanów chorobowych miazgi – kompleksowa ocena objawów klinicznych, radiologicznych i śródzabiegowych i wynikające z nich możliwości leczenia.
 • Diagnostyka radiologiczna w endodoncji wieku rozwojowego – czy należy bać się wykonywania zdjęć rtg. u dzieci?
 • Metody opracowywania ubytków próchnicowych i wynikające z nich korzyści dla miazgi (stepwise excavation, częściowe opracowanie ubytku).
 • Izolacja pola zabiegowego koferdamem – technika zakładania koferdamu u dzieci, obowiązek czy procedura poprawiająca jakość leczenia i komfort pacjenta.
 • Techniki znieczulenia miejscowego przed leczeniem endodontycznym u dzieci.
 • Przyżyciowe metody leczenia miazgi zębów mlecznych (amputacyjne):
  • dewitalizujące: formokrezol, elektrochirurgia, laser,
  • podtrzymujące: aldehyd glutarowy, siarczan żelaza, podchloryn sodu,
  • regenerujące: wodorotlenek wapnia, cement MTA.
 • Leczenie kanałowe zębów mlecznych – omówienie wskazań i przeciwwskazań do leczenia kanałowego, płynów stosowanych do irygacji w endodoncji zębów mlecznych oraz materiałów do wypełnień kanałów.
 •  Przyżyciowe metody leczenia miazgi w zębach stałych rozwijających się:
  • pokrycie bezpośrednie, amputacja częściowa lub całkowita miazgi koronowej – postępowanie zalecane w odwracalnych stanach zapalnych miazgi,
  • analiza przypadków klinicznych.
 • Leczenie kanałowe w zębach stałych niedojrzałych:
  • apeksyfikacja - zalety i wady procedury jednoetapowej (MTA, Biodentyna) nad wieloetapową (wodorotlenek wapnia),
  • rewaskularyzacja czy/i regeneracja – co potrafimy i dokąd zmierzamy, procedury zgodne z wytycznymi AAE i EES (2016).
 • Odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym i jej znaczenie dla podtrzymania efektów leczenia – prezentacja i analiza wybranych przypadków klinicznych.
 
Część praktyczna (3 godziny)
 • Quiz radiologiczny – analiza zdjęć RTG (choroba próchnicowa, zmiany w tkankach otaczających korzenie, resorpcja korzeni zębów mlecznych fizjologiczna i patologiczna).
 • Metody zakładania koferdamu u dzieci (praca na fantomach) – izolacja pojedynczych zębów oraz zmodyfikowana technika izolacji w jednej ćwiartce.
 • Wykonanie całkowitej amputacji miazgi koronowej w zębie mlecznym (model fantomowy) wybraną techniką.
 • Pokaz opracowania i wypełnienia kanału korzeniowego w zębie mlecznym – technika i zakres pracy narzędziami.
 • Wykonanie jednoetapowej apeksyfikacji w zębie stałym niedojrzałym (MTA, Biodentyna).
 
Dental_Day_Button