Dzień radiologiczny. Spotkanie ze specjalistą

Targi 2016-06-11

Miejsce: Bielsko-Biała

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska, dr n. med. Anna Michalska, mgr inż. Andrzej Kołodziejczyk

WYKŁAD I ĆWICZENIA – INTERAKTYWNA ANALIZA ZDJĘĆ
godz. 9.00-15.30

Koszt: dla prenumeratorów „Magazynu Stomatologicznego” – 280 zł, dla pozostałych uczestników – 360 zł

Liczba miejsc ograniczona   

Program spotkania
Część teoretyczna

 • Jak unikać błędów technicznych i artefaktów w radiografii stomatologicznej – praktyczny poradnik.
 • Anatomia radiologiczna zdjęć wewnątrzustnych, zewnątrzustnych i tomografii stożkowej CBCT.  
 • Jak dobrać sprzęt rentgenowski do zakresu usług gabinetu stomatologicznego.
 • Ergonomia pracy w diagnostyce radiologicznej – o czym warto wiedzieć?
 • Zasada działania pantomografu i rekonstrukcja 2D.
 • Wprowadzenie do interpretacji zdjęć rentgenowskich. Ogólna semiotyka radiologiczna, czyli jak patrzeć na zdjęcie rentgenowskie i badanie CBCT, żeby coś zobaczyć.
 • Specyfika zdjęć tele-bocznych czaszki z uwzględnieniem dzieci.

Część praktyczna (ćwiczenia)

 • Interaktywna analiza zdjęć rentgenowskich – ciekawe przypadki radiologiczne interpretowane przez uczestników z komentarzem prowadzącej.

WARSZTATY (dla chętnych) – godz. 16.00-20.00

Koszt: 300 zł

Liczba miejsc ograniczona   

Ćwiczenia

 • Zasady i techniki obrazowania w radiologii stomatologicznej.
 • Praktyczna nauka wykonywania zdjęć wewnątrzustnych:
 • zębowych (techniką kąta prostego, izometrii Cieszyńskiego, stosowane modyfikacje projekcji),
 • skrzydłowo-zgryzowych,
 • Techniki cyfrowe w rentgenodiagnostyce stomatologicznej – możliwości i ograniczenia:
 • technika płyt obrazowych i skaner oraz radiografia,
 • pokaz możliwości programu do obróbki zdjęć.
 • Najczęściej spotykane artefakty i sposoby ich eliminacji.

Uwaga! Ćwiczenia odbywają się przy użyciu czujnika radiografii i płyt obrazowych.

Informacje i zgłoszenia: Wioleta Czyżewska, tel. 81 446-98-11 wew. 12, e-mail:wioleta.czyzewska@czelej.com.pl