Jesienne Podlaskie Spotkania Stomatologiczne

Jesienne Podlaskie Spotkania Stomatologiczne

Konferencja 2017-10-06 - 2017-10-07

BIAŁOWIEŻA 2017
Termin: 6‑7.10.2017 (piątek‑sobota)
Miejsce: Hotel Białowieski w Białowieży
Prowadzący: prof. dr hab. Halina Pawlicka, dr hab. n. med. Magdalena Wilczyńska‑Borawska, dr hab. n. med. Małgorzata Knaś, dr n. med. Zbigniew Hamerlak, mgr Joanna Armacińska-Wakulak
Punkty edukacyjne: 10 pkt

06.10.2017 Piątek
13.00 Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Podlaskiego Stowarzyszenia Stomatologów.
 
15.00-15.05     Prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Stomatologów - otwarcie obrad.
15.05-16.35     Prof. dr hab. Halina Pawlicka - Anatomia zębów w aspekcie leczenia endodontycznego.
16.35-16.45     Mgr Joanna Armacińska-Wakulak - Osłona antybiotykowa w stomatologii.
16.45-17.00     Przerwa kawowa
17.00-18.30     Dr hab. n. med. Magdalena Wilczyńska-Borawska - Algorytmy postępowania w wybranych powikłaniach endodontycznych.
18.30-19.30     Dr n. med. Zbigniew Hamerlak - Zastosowanie kinesiology tape w leczeniu schorzeń narządu ruchu. Wybrane przykłady w leczeniu ciężkich powikłanych ran.
20.30              Ognisko koleżeńskie.

07.10.2017 Sobota
09.00 - 09.45     Dr hab. n. med. Magdalena Wilczyńska-Borawska - Pacjent geriatryczny w gabinecie stomatologicznym.
09.45 - 11.15     Dr hab. n. med. Małgorzata Knaś – Interakcje leków ogólnie stosowanych z lekami stosowanymi w stomatologii.
11.15 - 11.30     Przerwa
11.30 - 12.30     Dr n. med. Zbigniew Hamerlak - Powikłania stomatologiczne w leczeniu bisfosfonianami (onkologia).
12.30 - 14.00     Prof. dr hab. Halina Pawlicka - Perforacje i ich leczenie.
14.00                Zamknięcie obrad.

Szczegółowe informacje na stronie: www.stomatolodzy-podlasia.pl