Pośrednie uzupełnienia kompozytowe w zębach bocznych - inlay, onlay, overlay i endokorona

Pośrednie uzupełnienia kompozytowe w zębach bocznych - inlay, onlay, overlay i endokorona

Kurs 2017-12-17

POZNAŃ
Dental Day logo
Termin:
17.12.2017 (niedziela), godz. 10:00-19:00
Miejsce: Poznań
Prowadzący: lek. stom. Renata Lenkiewicz (specjalista protetyk) – Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej WUM
Koszt: prenumeratorzy „Magazynu Stomatologicznego” – 1250 zł, pozostali 1350 zł
Punkty edukacyjne: 8

Część teoretyczna (4 godziny)

 • Wskazania i przeciwwskazania do zastosowania pośrednich uzupełnień kompozytowych w zębach bocznych.
 • Inne czynniki decydujące o wyborze metody i materiału w rekonstrukcjach bocznych stref podparcia zwarciowego.
 • Zalety i wady pośrednich uzupełnień kompozytowych.
 • Postępowanie w przypadku zębów leczonych endodontycznie – kiedy należy przeprowadzić powtórne leczenie.
 • Instrumentarium i zasady preparacji zębów pod inlay/onlay/overlay i endokoronę:
  • inlay czy onlay – kryteria wyboru,
  • odbudowa zrębu w aspekcie wyboru metody cementowania,
  • strategia postępowania w przypadku ubytków poddziąsłowych,
  • redukcja powierzchni zgryzowej, metody oznaczania minimalnej głębokości preparacji,
  • kształtowanie zagłębienia stycznego typu box,
  • wymiar istmusa centralnego inlaya,
  • postępowanie wobec podcieni,
  • kiedy istnieje konieczność redukcji ściany policzkowej,
  • preparacja obrzeża w aspekcie przebiegu pryzmatów szkliwnych,
  • wygładzenie ścian wewnętrznych preparacji.
 • Natychmiastowe uszczelnienie zębiny.
 • Wyciski.
 • Zabezpieczenie filarów.
 • Ocena pracy laboratoryjnej na modelu i w jamie ustnej.
 • Cementowanie pośrednich uzupełnień kompozytowych:
  • koferdam – na co zwrócić uwagę,
  • wybór cementu,
  • przygotowanie adhezyjne twardych tkanek zęba i podbudowy zrębu,
  • przygotowanie adhezyjne kompozytowych uzupełnień pośrednich,
  • zabezpieczenie sąsiednich zębów przed procedurą adhezyjną,
  • cementowanie na cementy dualne i podgrzany kompozyt mikrohybrydowy,
  • dlaczego należy blokować tlenową inhibicję polimeryzacji.
 • Naprawa pośrednich uzupełnień kompozytowych


Część praktyczna (4 godziny)

 • Wykonanie indeksów silikonowych na modelach fantomowych.
 • Podniesienie poddziąsłowego brzegu preparacji i blokowanie podcieni kompozytem.
 • Wykonanie podbudowy zrębu do cementowania onlay’a na podgrzany kompozyt.
 • Opracowanie przygotowanych ubytków pod onlay i endokoronę na modelach fantomowych.
 • Wykonanie z kompozytu chemoutwardzalnego onlaya i endokorony na zaizolowanych modelach.
 • Cementowanie onlaya na podgrzany kompozyt mikrohybrydowy i endokorony na kompozyt dualny.
 • Dyskusja.

 
Dental_Day_Button