Endo Tricks – nowoczesna endodoncja mikroskopowa – opracowanie maszynowe, irygacja, wypełnienie, powikłania

Kurs 2017-12-16

POZNAŃ
Dental Day logo
Termin: 16.12.2017 (sobota), godz. 10:00-19:00
Miejsce: Poznań
Prowadzący: lek. stom. Urszula Leończak
Koszt: prenumeratorzy „Magazynu Stomatologicznego” – 1700 zł, pozostali 1800 zł
Punkty edukacyjne: 8
 
Część teoretyczna (4 godziny)
 • Jak nie dać się pokonać anatomii:
  • morfologia zęba,
  • określenie położenia ujść kanałów,
  • „wielka niewiadoma” – kanał MB2,
  • jak radzić sobie z problemami z lokalizacją ujść kanałów.
 • Czy leczenie wieloetapowe ma sens?
 • Opracowanie kanałów:
  • preflaring,
  • tworzenie ścieżki dostępu ręcznie i maszynowo,
  • systemy wielo- i jednopilnikowe,
  • opracowanie części przywierzchołkowej kanału,
  • jak radzić sobie z zagiętymi kanałami,
  • powikłania podczas opracowywania: perforacje, stopnie, złamane narzędzia, transportacje wierzchołków.
 • Irygacja i dezynfekcja kanałów:
  • środki do irygacji i ich mechanizm działania,
  • metody zwiększenia efektywności dezynfekcji,
  • czy jeden protokół płukania jest odpowiedni do wszystkich przypadków,
  • biofilm i jego znaczenie.
 • Obturacja:
  • materiały i metody,
  • jak wypełnić łączące się kanały,
  • jak rozwiązywać problemy podczas obturacji,
  • metoda kondensacji pionowej gutaperki na ciepło z użyciem techniki fali ciągłej – krok po kroku.
 • Odbudowa zęba po leczeniu endodontycznym – czy zawsze potrzebne są wkład i korona?
 • Rokowanie zębów leczonych kanałowo – analiza czynników mających wpływ na wynik leczenia.
 
Część praktyczna (4 godziny)
 
Warsztat prowadzony w całości na usuniętych zębach z użyciem mikroskopu (jeden kursant – jeden mikroskop). Kursanci proszeni są o przyniesienie ze sobą po jednym zębie siecznym, przedtrzonowym i trzonowym z wcześniej opracowanym dostępem do komory. Podczas warsztatu każdy z uczestników będzie ćwiczył pod okiem wykładowcy następujące procedury:
 • preflaring, tworzenie ścieżki dostępu oraz utrzymywanie drożności kanału,
 • opracowanie zębów systemem narzędzi maszynowych,
 • wykonywanie różnych metod irygacji i dezynfekcji kanałów korzeniowych,
 • wypełnienie kanałów korzeniowych metodą kondensacji pionowej gutaperki na ciepło (krok po kroku),
 • rozwiązywanie problemów powstałych podczas pracy,
 • Q&A – pytania i odpowiedzi.
 
Dental_Day_Button