Endo Tricks – nowoczesna endodoncja mikroskopowa – diagnostyka, powiększenie, izolacja, dostęp i opracowanie

Kurs 2017-12-15

POZNAŃ
Dental Day logo
Termin:
15.12.2017 (piątek), godz. 10:00-19:00
Miejsce: Poznań
Prowadzący: lek. stom. Urszula Leończak
Koszt: prenumeratorzy „Magazynu Stomatologicznego” – 1700 zł, pozostali 1800 zł
Punkty edukacyjne: 8
 
Część teoretyczna (4 godziny)
 • Diagnostyka w endodoncji:
  • jakie badania mają wartość,
  • jak je wykonać prawidłowo,
  • badania żywotności i wrażliwości miazgi,
  • interpretacja zdjęć rtg. i CBCT – informacje, które możemy uzyskać przed rozpoczęciem leczenia.
 • Najnowsza klasyfikacja rozpoznań według Amerykańskiego Towarzystwa Endodontycznego.
 • Przygotowanie zęba do leczenia:
  • rodzaje izolacji oraz jak je poprawnie wykonać,
  • dobór odpowiedniej klamry i gumy,
  • czy odbudowa przed leczeniem jest niezbędna.
 • Dostęp do komory:
  • rodzaje dostępów,
  • jak wykonać je prawidłowo,
  • powikłania wynikające z niewłaściwie wykonanego dostępu,
 • Instrumentacja:
  • rola i tworzenie ścieżki dostępu,
  • narzędzia rotacyjne czy ręczne,
  • co oznacza stożkowatość narzędzia.
 • Techniki opracowywania kanałów:
  • standardowa,
  • step-back,
  • crown-down,
  • hybrydowa.
 • Określanie długości roboczej:
  • gdzie powinno kończyć się opracowanie kanału,
  • metody pomiaru długości,
  • jak uniknąć błędów podczas pomiaru długości.
 • Praca w powiększeniu:
  • budowa mikroskopu,
  • ergonomia i zasady pracy pod mikroskopem,
  • transfer narzędzi i praca „na 4 ręce”,
  • rola mikroskopu w endodoncji,
  • najczęściej popełniane błędy podczas pracy z mikroskopem.
 
Część praktyczna (4 godziny)

Warsztat prowadzony w całości z użyciem mikroskopu. Każdym z uczestników ma zapewniony jeden mikroskop. Podczas warsztatu poruszane będą następujące zagadnienia:
 • Pierwsze kroki z mikroskopem – zasady pracy:
  • ustawienie mikroskopu do pracy z pacjentem,
  • prawidłowa pozycja lekarza i asysty,
  • nauka pracy z lusterkiem,
  • otwieranie komory i opracowanie kanałów pod kontrolą mikroskopu.
 • Nauka poprawnej izolacji pola zabiegowego na różne sposoby.
 • Nauka wykonywania prawidłowego dostępu do komory w zębie siecznym, przedtrzonowym i trzonowym.
 • Wykonanie ścieżki dostępu narzędziami ręcznymi.
 • Opracowanie kanałów narzędziami ręcznymi i mechanicznymi pod kontrolą prowadzącego.
 
Dental_Day_Button