Kompozytowe mosty adhezyjne wzmacniane włóknami w zębach przednich i bocznych – metoda bezpośrednia i pośrednia

Kurs 2017-12-03

KRAKÓW
Dental Day logo
Termin:
3.12.2017 (niedziela), godz. 10:00-19:00
Miejsce: Kraków
Prowadzący: lek. stom. Renata Lenkiewicz (specjalista protetyk) – Zakład Profilaktyki i Propedeutyki Stomatologicznej WUM
Koszt: prenumeratorzy „Magazynu Stomatologicznego” – 1250 zł, pozostali 1350 zł
Punkty edukacyjne: 8
 
Część teoretyczna (4 godziny)
 • Mosty kompozytowe  – wskazania i przeciwwskazania.
 • Metoda bezpośrednia i pośrednia – wady i zalety obu  metod.
 • Ocena warunków klinicznych przed wykonaniem mostu kompozytowego – stan zębów filarowych oraz ocena higieny pacjenta.
 • Włókna stosowane do wzmacniania konstrukcji kompozytowych:
  • rodzaje włókien,
  • ilość włókna konieczna do wzmocnienia struktury kompozytowej,
  • sposób ułożenia włókna uwzględniający kierunek sił zgryzowych,
  • akcesoria pomocnicze.
 • Kompozyty do licowania podbudowy z włókien w metodzie bezpośredniej i pośredniej.
 • Zastosowanie różnych rodzajów retencji na zębach filarowych (wkład koronowy, nakład, endokorona, retainer skrzydłowy, ząb ćwiekowy czy korona naddziąsłowa na podbudowie z włókna) – jakie rozwiązanie wybrać w zależności od warunków klinicznych.
 • Etapy wykonania mostów – metoda bezpośrednia.
 • Etapy wykonania mostów – metoda pośrednia
  • wyciski,
  • zabezpieczenie tymczasowe filarów,
  • cementowanie prac pośrednich.
 
Część praktyczna (4 godziny)
 • Metoda bezpośrednia – uzupełnienie braku zęba siecznego bocznego szczęki:
  • opracowanie zębów filarowych – ubytek kl. III/retainer skrzydłowy,
  • wzmocnienie przęsła mostu włóknem polietylenowym,
  • odbudowa kompozytowa siekacza bocznego.
 • Metoda pośrednia – uzupełnienie braku przedtrzonowca drugiego:
  • opracowanie zębów pod wybrany rodzaj retainera,
  • wzmocnienie przęsła włóknem szklanym –  ułożenie włókna wzmacniające odporność licowania na siły rozciągające i podparcie kompozytu na guzkach zębowych.
 
Dental_Day_Button