Techniki odbudowy zębów u dzieci – od minimalnie inwazyjnych do zastosowania standardowych koron

Techniki odbudowy zębów u dzieci – od minimalnie inwazyjnych do zastosowania standardowych koron

Kurs 2017-10-28

WARSZAWA
Dental Day logo
 
Termin: 28.10.2017 (sobota), godz. 10:00-17:00
Miejsce: Warszawa
Prowadzący: dr n. med. Michał Sobczak - specjalista stomatologii dziecięcej, prezes Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej
Koszt: prenumeratorzy „Magazynu Stomatologicznego” – 1325 zł, pozostali 1425 zł
Punkty edukacyjne: 7
 
Część teoretyczna (4 godziny)
 • Badanie podmiotowe i przedmiotowe w kontekście szacowania ryzyka uszkodzeń zębów w przebiegu choroby próchnicowej, zespołu MIH, erozji i urazów zębów:
  • klasyfikacja ICDAS – kliniczne kryteria obecności ubytku próchnicowego – kiedy opracowywać ząb,
  • quiz dotyczący znajomości klasyfikacji ICADS – na podstawie przypadków klinicznych,
  • planowanie leczenia z wykorzystaniem badań rentgenowskich – przydatność zdjęć skrzydłowo-zgryzowych u dzieci.
 • Znieczulenia oraz kontrola bólu – jak pomóc, a nie przestraszyć?
 • Leczenie odtwórcze:
  • koferdam i optragate – użyteczne sposoby izolacji pola zabiegowego,
  • stomatologia minimalnie inwazyjna (ICON, ART, PRR),
  • właściwa preparacja – czy kształty oporowy i retencyjny mają znaczenie,
  • całkowite czy częściowe opracowanie ubytku,
  • czy każdy ubytek próchnicowy należy opracować i wypełniać,
  • narzędzia do klasycznej preparacji, piaskarka abrazyjna oraz laseroterapia,
  • materiały do odbudowy: kompomery, materiały kompozytowe, cementy glasjonomerowe, cementy glasjonomerowe modyfikowane żywicą oraz korony stalowe,
  • systemy wiążące – który rodzaj kiedy cię nie zawiedzie w zębach mlecznych,
  • instrumentarium do modelowania wypełnień – zestaw „must have” w stomatologii dziecięcej (narzędzia, kształtki, for mówki i inne akcesoria).
 • Adhezyjne wypełnienia oraz odbudowy zębów przednich z zastosowaniem kształtek celuloidowych – wskazania i techniki pracy (prezentacja przypadków klinicznych).
 • Adhezyjne wypełnienia w zębach bocznych – czynniki wpływające na powodzenie leczenia.
 • Prezentacja i analiza przypadków klinicznych.
 • Odbudowy zębów bocznych koronami stalowymi:
  • zasady stosowania koron stalowych z omówieniem wskazań i instrumentarium niezbędnego do pracy,
  • zasady preparacji i przygotowania zębów pod korony stalowe,
  • technika cementowania korona stalowych,
  • prezentacja przypadków klinicznych.
 • Korony cyrkonowe u dzieci jako alternatywa dla kształtek celuloidowych i koron stalowych – prezentacja i analiza przypadków klinicznych.
 • Technika Hall, możliwość zahamowania aktywności próchnicy przy niecałkowitym usunięciu tkanek zmienionych chorobą próchnicową.
 
Część praktyczna (3 godziny)
 • Ćwiczenia z zakładania koferdamu u dzieci (na fantomach) – izolacja pojedynczych zębów, grup zębowych lub całej ćwiartki.
 • Wykonanie odbudowy mlecznego zęba siecznego z zastosowaniem kształtki celuloidowej – preparacja i odbudowa zrębu zęba, dostosowanie kształtki i odbudowa zęba.
 • Wykonanie preparacji ubytku klasy II wg Blacka i ostateczne wypełnienie adhezyjne w pierwszym zębie trzonowym mlecznym – zastosowanie matryc częściowych w odbudowie punktów stycznych.
 • Preparacja zęba trzonowego mlecznego pod koronę, dostosowanie korony stalowej oraz jej zacementowanie na opracowany ząb.
Dental_Day_Button