Bezpieczny gabinet stomatologiczny. Kurs II

Kurs 2016-06-17

Miejsce: Warszawa

Odpady medyczne, odzież medyczna i zakłucia ostrymi narzędziami. Odzież medyczna, obuwie i podstawowe środki ochrony indywidualnej. Informacje zamieszczone na produktach, piktogramy.Błędy popełniane przez personel średni/stomatologiczny

Termin: 17 czerwca 2016 r. (piątek), godz. 10.00-14.30
Miejsce: Warszawa
Prowadzący: mgr biologii, dypl. hig. stom. Marta Moch
Koszt: 220 zł dla prenumeratorów „Magazynu Stomatologicznego”, 260 zł – dla pozostałych uczestników

1. WYKŁAD

  • Rodzaje odpadów, magazynowanie, przechowywanie i utylizacja.
  • Odzież medyczna; jak nosić, dezynfekować.
  • Zakłucia ostrymi narzędziami i postępowanie bezpośrednio po takim zdarzeniu.
  • Piktogramy, karty charakterystyki produktów.
  • Nieświadome i świadome pomyłki.

2. PREZENTACJA

  • Praktyczne i bezpieczne rozwiązania zapobiegające zakłuciom (ostre odpady).
  • Sprawdzanie czystości powierzchni przy użyciu urządzenia Celan Trace.
  • Świadomy wybór preparatów do dezynfekcji.

3. KONSULTACJE ZE SPECJALISTAMI


Zgłoszenia:
Wioleta Czyżewska, tel. 81 446-98-11 wew. 12, e-mail: wioleta.czyzewska@czelej.com.pl