Wkłady koronowo-korzeniowe z włókna szklanego – standardowe i indywidualne

Wkłady koronowo-korzeniowe z włókna szklanego – standardowe i indywidualne

Kurs 2017-10-21

WARSZAWA
Dental Day logo
Termin: 21.10.2017 (sobota), godz. 10:00-17:30
Miejsce: Warszawa
Prowadzący: lek. stom. Renata Lenkiewicz (specjalista protetyk) – Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej WUM
Koszt: prenumeratorzy „Magazynu Stomatologicznego” – 1250 zł, pozostali 1350 zł
Punkty edukacyjne: 7
 
Część teoretyczna (4 godziny)
 • Co to jest wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego?
 • Które zęby leczone endodotycznie wymagają osadzenia wkładu z włókna szklanego – wskazania dla odbudowy zachowawczej i protetycznej.
 • Cechy wkładów z włókna szklanego.
 • Wkłady koronowo-korzeniowe z włókna szklanego a wkłady metalowe – czynniki korzystne i niekorzystne.
 • Czy możemy całkowicie odrzucić wkłady metalowe w leczeniu protetycznym - znaczenie efektu obręczy tkanek twardych zęba.
 • Co decyduje o sile wzmacniającej wkładu z włókna szklanego – porównanie wkładów standardowych i indywidualnych – czynniki korzystne i niekorzystne.
 • Jakie warunki muszą być spełnione, aby wkład z włókna szklanego pełnił funkcję wzmacniającą struktury zęba – jak możemy wpłynąć na poprawę tych warunków w zakresie opracowania przestrzeni pod wkład i wyboru rodzaju wkładu z włókna szklanego.
 • Głębokość osadzenia wkładu z włókna szklanego w przypadku odbudowy zachowawczej i protetycznej.
 • Postępowanie w przypadku kanałów okrągłych oraz z niewielkim zniszczeniem zrębu tkanek twardych kanału.
 • Postępowanie w przypadku kanałów owalnych, kanałów o szerokim przekroju oraz ze znacznym zniszczeniem tkanek twardych kanału.
 • Sposoby redukcji objętości cementu lutującego w przypadku wkładów standardowych – metoda pęczkowa z wykorzystaniem wkładów standardowych i PINpostów.
 • Problem – konieczność zmiany osi części korzeniowej wkładu w stosunku do części koronowej – możliwości postępowania
 • opracowanie kanału pod wkład standardowy i indywidualny – czy powinno się różnić?
 • docinanie wkładów standardowych i pasm włókien na wkłady indywidualne
 • procedura wykonania wkładu indywidualnego z włókna szklanego – metoda bezpośrednia i pośrednia – porównanie.
 • Adhezja do zębiny kanałowej – problemy i potencjalne rozwiązania.
 • Cementowanie wkładów z włókna szklanego – procedury adhezyjne dotyczące wkładów standardowych i indywidualnych, cementy dualne, możliwości wykorzystania materiałów typu core do cementowania.
 • Niepowodzenia:
– odcementowanie wkładu – co nie stało?
–  złamanie wkładu z włókna szklanego wraz z nadbudową – dlaczego wystąpiło, jak unikać tego powikłania?
– pęknięcie korzenia – jak rozpoznać, czy przyczyną było nieprawidłowe postępowanie protetyczne czy endodontyczne?
 • Usuwanie wkładów z włókna szklanego.
 • Możliwości włączenia wkładu indywidualnego w strukturę mostu kompozytowego wzmocnionego włóknem szklanym.
 
Część praktyczna (3 godziny)
 • Wykonanie wkładu indywidualnego z włókna szklanego everStick Post na modelu gipsowym:
– izolacja modelu,
– określenie długości i docinanie do przebiegu kanału włókna głównego i dodatkowych,
– kondensacja włókien w kanale,
– ukształtowanie i wzmocnienie dodatkowymi pasmami części koronowej wkładu,
– polimeryzacja.
 • Zacementowanie w zębie fantomowym wkładów standardowych z wykorzystaniem metod pęczkowej i post & core:
– przygotowanie zęba z ubytkiem MOD do metody post & core,
– opracowanie kanału po leczeniu endodontycznym,
– dobór wkładów do metody pęczkowej – standardowych i PINpostów,
– zacementowanie wkładów na materiał typu core z jednoczesną odbudową zrębu,
– opracowanie wykonanej nadbudowy pod minimalnie inwazyjny nakład typu capping.

Dental_Day_Button