Aspekty kliniczne i teoretyczne opracowania zębów pod korony i mosty protetyczne

Aspekty kliniczne i teoretyczne opracowania zębów pod korony i mosty protetyczne

Kurs 2017-10-15

WARSZAWA
Dental Day logo
Termin:
15.10.2017 (niedziela), godz. 10:00-19:00
Prowadzący: dr n. med. Bohdan Bączkowski (specjalista protetyk) – Katedra Protetyki Stomatologicznej WUM
Koszt: prenumeratorzy „Magazynu Stomatologicznego” – 1550zł, pozostali 1650
Miejsce: Warszawa
Punkt edukacyjne: 8
 
Część teoretyczna (4 godziny)
 
Zajęcia teoretyczne mają na celu przekazanie wiedzy w zakresie precyzyjnego planowania leczenia oraz wskazań do zastosowania stałych uzupełnień protetycznych takich jak korony. Zaprezentowane zostaną możliwe bliskie i odległe powikłania związane z nieprawidłowym planowaniem.
 
 • Czy opracowanie diagnostyczne jest zawsze potrzebne?
 • Zastosowanie matrycy silikonowej.
 • Właściwy plan leczenia protetycznego kluczem do długoczasowego sukcesu – aspekty mechaniczne i biologiczne właściwego zaprojektowania uzupełnień oraz wkomponowania ich w układ stomatognatyczny – czy zawsze estetyka gra podstawową rolę przed funkcją, czy może to być pewien kompromis?
 • Badanie pacjenta i zasady okluzji uzupełnień stałych.
 • Znaczenie i kontrola przyzębia – dziąsło brzeżne i zespolone, ochrona brodawki dziąsłowej, stany zapalne, leczenie zachowawcze czy sterowana regeneracja?
 • Zgryz urazowy i związane z nim możliwe powikłania w leczeniu protetycznym.
 • Opracowanie zębów z żywą miazgą pod uzupełnienia metalowo-ceramiczne (korony).
 • Wskazania i przeciwwskazania.
 • Zasady opracowania i techniki szlifowania.
 • Dobór narzędzi rotacyjnych.
 • Przygotowanie tkanek miękkich i wykonanie wycisku.
 • Retrakcja dziąsła – techniki i materiały - czy retrakcja jest zawsze potrzebna?
  • różne sposoby zabezpieczania dziąsła przed wyciskiem,
  • jakie materiały należy stosować w celu uzyskania prawidłowych wycisków do uzupełnień stałych.
 • Mosty protetyczne – zasady projektowania i opracowywania filarów.
 
 
Część praktyczna (4 godziny)
 
Zajęcia praktyczne mają na celu przekazanie wiedzy w zakresie procedury zabiegowej dotyczącej możliwie atraumatycznego opracowania zębów pod pojedyncze stałe uzupełnienia protetyczne.
 
 • Optymalna pozycja pracy.
 • Kontrola narzędzi rotacyjnych.
 • Praca w powiększeniu – czego oko nie widzi…
 • Zastosowanie matrycy silikonowej.
 • Technika szlifowania – czy zawsze stopień?
 • Opracowanie jednego zęba pod pojedyncze uzupełnienie lane licowane porcelaną (korona).
 • Zabezpieczenie opracowanego zęba – techniki i preparaty.
 • Opracowanie jednego zęba pod uzupełnienie całoceramiczne.
 • Opracowanie dwóch zębów pod most.
 • Technika szlifowania.
 • Sposoby oceny równoległości filarów.
 • Zabezpieczenie opracowanego zęba.
 • Uzupełnienia tymczasowe – wykonane zostaną mosty tymczasowe metodą bezpośrednią.
Dental_Day_Button