RTG w gabinecie stomatologicznym. Kompendium wiedzy

Kurs 2017-08-18 - 2017-08-19

Wyjątkowy kurs dla wszystkich, którzy chcą samodzielnie wykonywać badania RTG 2D i 3D oraz optymalnie wykorzystywać uzyskane informacje do planowania i prowadzenia leczenia.

Termin: 18-19.08.2017, godziny: dzień pierwszy 9:00-16.00, dzień drugi 9:00-13:30

Miejsce: Biuro KaVo Polska, al. Jana Pawła II 27, Warszawa

Koszt: 700 brutto/500 zł brutto dla członków KaVo VIP Klub

 
PROGRAM

Dzień pierwszy – 9:00-16:00

Zdjęcia wewnątrzustne:

1. Zdjęcia zębowe: wskazania, procedury wykonywania zdjęć wewnątrzustnych: technika izometrii Cieszyńskiego, technika kąta prostego.

2. Zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe: wskazania, techniki wykonania.

3. Inne projekcje stosowane podczas wykonywania zdjęć rtg. wewnątrzustnych: ortoradialna, ekscentryczna, wierzchołkowa, celowane na rąbek dziąsłowy.

 

Zdjęcia zewnątrzustne:

1. Rtg. pantomograficzne: wskazania, prawidłowe pozycjonowanie pacjenta, odpowiedni dobór programu ekspozycji do sytuacji klinicznej.

2. Zdjęcia rtg. cefalometryczne: wskazania, prawidłowe pozycjonowanie pacjenta.

3. Tomografia komputerowa CBCT w gabinecie stomatologicznym: wskazania, zakres możliwości diagnostycznych

4. Błędy i artefakty widoczne na zdjęciach rtg. wewnątrz- i zewnątrzustnych.

 

Dzień drugi – 9:00-13:00

Podstawowe zagadnienia diagnostyki obrazowej CBCT:

  • pole obrazowania (FOV),
  • rozdzielczość skanów.

Możliwości poruszania się w obrębie skanu CBCT.

Przedstawienie narzędzi diagnostycznych dedykowanych poszczególnym gałęziom stomatologii, m.in.:

  • chirurgii,
  • implantologii,
  • endodoncji,
  • ortodoncji.

Dokonywanie pomiarów w oprogramowaniu:

  • pomiary odległościowe,
  • pomiar kąta,
  • pomiary pola powierzchni,
  • pomiary gęstości tkanek w skali Hounsfielda.
Reorientacja położenia pacjenta.
Tworzenie pliku .avi z wybranych warstw CBCT.
Przekroje indywidualne.
Możliwość przycinania renderowanej objętości 3D w celu analizy systemu kanałowego zęba.
Wyznaczanie przebiegu kanału zębodołowego dolnego.
Planowanie położenia wszczepu wraz z omówieniem bazy implantów.
Rendering objętościowy 3D i funkcje z nim związane – idealne narzędzie komunikacji z pacjentem.
Tworzenie obrazu pantomograficznego z danych CBCT.
Nakładanie dwóch skanów tego samego pacjenta celem porównania.
Analiza cefalometryczna 3D.
Możliwości zapisu badania CBCT.
Ćwiczenia praktyczne.

Zapewniamy komputery z oprogramowaniem w trakcie szkolenia.

Zapisy na szkolenia pod nr telefonu: 22 395 54 60
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy: biuro@kavo.com