Problemy okluzyjne w gabinecie dentystycznym. Stopień I

Problemy okluzyjne w gabinecie dentystycznym. Stopień I

Kurs 2017-09-29

Warszawa
9 punktów edukacyjnych!

*Do udziału w kursie wymagane są modele własne – bardzo  prosimy o ich przywiezienie.

Termin: 29 września 2017 (piątek), godz. 9.00-18.00
Miejsce: Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej WUM, Warszawa, ul. Nowogrodzka 59
Prowadzący: lek. dent. Danuta Bukowska
Koszt: 900 zł - prenumeratorzy "Magazynu Stomatologicznego", 1150 zł – pozostali uczestnicy


Część teoretyczna (4 godz.)
 • Budowa stawu skroniowo-żuchwowego, mięśnie żucia – praca podczas wykonywania poszczególnych ruchów żuchwy. Dlaczego „klika” w stawach skroniowo-żuchwowych?
 • Pojęcie okluzji, maksymalne zaguzkowanie, relacja centralna, kryteria optymalnej okluzji czynnościowej – czyli jak szybko zauważyć problem.
 • Badanie pacjenta, osłuchiwanie stawów skroniowo-żuchwowych, deprogramacja – kiedy i dlaczego powinniśmy ją wykonać.
 • Bóle głowy, bóle karku – czy mogą być związane z występowaniem dysfunkcji i parafunkcji?
 • Rejestracja zwarcia – jaką pozycję żuchwy w stosunku do szczęki wybrać i jak ją zarejestrować?
 • Dlaczego bez artykulatora  „nie da się żyć” – łuk twarzowy i artykulator jako element diagnostyki i planowania leczenia.

Część praktyczna (4 godz.)
 • Badanie pacjenta:
o    badanie zakresu ruchów żuchwy,
o    obserwacja toru ruchów żuchwy,
o    palpacja mięśni,
o    oznaki choroby okluzyjnej.
 • Praca z łukiem twarzowym Denar Slidematic:
o    dokładne zapoznanie się z zasadami posługiwania się łukiem twarzowym – wyznaczanie trzeciego punktu referencyjnego, przygotowanie łuku twarzowego i rejestracja.
 • Artykulator Denar Mark 320 – budowa i zasada montażu modeli. Uczestnicy kursu nauczą się pracy łukiem twarzowym, oprawią modele własne w artykulatorze – model szczęki zgodnie z pobraną łukiem twarzowym rejestracją, model żuchwy w pozycji maksymalnego zaguzkowania.  
 • Jak używać deprogramatora.

Podczas kursu zapewniamy:
 • jednoosobowe stanowiska pracy (w pełni wyposażone)
 • artykulator
 • niezbędne narzędzia i materiały
 • materiały szkoleniowe
 • indywidualne konsultacje z prowadzącym po szkoleniu
 • lunch, przekąski, przerwy kawowe
 • certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności
 • punkty edukacyjne.


Zgłoszenia:
Oktawiusz Ofiarski, tel. 81 446 98 11 wew. 12, tel. kom.: +48 664 911 212
; e-mail:
oktawiusz.ofiarski@czelej.com.pl

Więcej informacji na stronie: www.okluzjawpraktyce.pl