Wkłady koronowo-korzeniowe z włókna szklanego – standardowe i indywidualne

Wkłady koronowo-korzeniowe z włókna szklanego – standardowe i indywidualne

Kurs 2017-04-09

WARSZAWA

Logo DD nowe

Termin:
 9 kwietnia 2017 r. (niedziela), godz. 10:30-17:30
Miejsce: Sala szkoleniowa ARS DENTAL, ul. Środkowa 1 (róg ul. Wileńskiej), Warszawa
Prowadzący: lek. stom. Renata Lenkiewicz (specjalista protetyk) - Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej WUM
Koszt: prenumeratorzy „Magazynu Stomatologicznego” – 1100 zł, pozostali uczestnicy –1200 zł


Punkty edukacyjne:

Plan kursu
Część teoretyczna (4 godziny)

 • Które zęby leczone endodontycznie wymagają osadzenia wkładu koronowo-korzeniowego.
 • Leczenie protetyczne a wkłady z włókna szklanego, czy możemy całkowicie odrzucić wkłady metalowe, „efekt obręczy”.
 • Wkłady koronowo-korzeniowe z włókna szklanego a wkłady metalowe: czynniki korzystne i niekorzystne.
 • Głębokość osadzenia wkładu z włókna szklanego w przypadku odbudowy zachowawczej i protetycznej zęba.
 • Procedura postępowania w przypadku kanałów okrągłych, z niewielkim stopniem zniszczenia zrębu korzenia.
 • Możliwości postępowania w przypadku kanałów owalnych lub szeroko opracowanych: wkłady standardowe czy indywidualne.
 • Czy możemy zastosować wkład z włókna szklanego, jeżeli zaistnieje konieczność zmiany osi części koronowej zęba w stosunku do jego części korzeniowej.
 • Opracowanie kanału pod wkład standardowy i indywidualny.
 • Docinanie wkładów z włókna.
 • Procedura wykonania wkładu indywidualnego z włókna szklanego metodą pośrednią.
 • Adhezja do zębiny kanałowej – możliwe problemy.
 • Cementowanie wkładów z włókna szklanego: materiały i procedura.
 • Niepowodzenia: odcementowanie wkładu, oddzielenie kompozytowego zrębu koronowego, złamanie wkładu z włókna, pęknięcie korzenia po leczeniu kanałowym: jak ich uniknąć.
 • Usuwanie wkładów z włókna szklanego.

Część praktyczna (3 godziny)

1. Odbudowa przedtrzonowca lub trzonowca zaopatrzonego wkładem z włókna szklanego po leczeniu endodontycznym (praca na modelach szczęk – metoda bezpośrednia):

 • opracowanie kanału pod wkład standardowy,
 • zacementowanie wkładu standardowego z jednoczesną odbudową zrębu,
 • opracowanie pod capping.
2. Wkład indywidualny – odbudowa zęba przedniego po szerokim opracowaniu endodontycznym kanału korzeniowego (praca na modelach gipsowych – metoda pośrednia):
 • określenie długości włókna StickTech Post,
 • docięcie włókna głównego do odpowiedniej długości i konfiguracji kanału korzeniowego,
 • połączenie włókien dodatkowych z pasmem włókna głównego i jednoczesnym ukształtowaniem części koronowej wkładu,
 • wzmocnienie dodatkowymi pasmami części koronowej.
3. Dyskusja – konsultacja własnych przypadków klinicznych.


Wszystkim uczestnikom kursu zapewniamy:

 • indywidualne, w pełni wyposażone stanowisko pracy (mikrosilnik, modele gipsowe, fantom szczęki),
 • małą, kameralną grupę (maks. 14 osób) umożliwiającą bezpośredni kontakt z wykładowcą,
 • wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych,
 • dla chętnych podczas kursu – możliwość dobrania oraz pracy w lupach stomatologicznych PeriOptix Adidas,
 • obiad i przerwy kawowe.

button DD

Kurs Wkłady KK