Samoistna reerupcja po całkowitym wbiciu zębów siecznych stałych z niezakończonym rozwojem korzenia. Opis dwóch przypadków

Bassetti M.A., Mischler D.C., Kuttenberger J.J., Bassetti RG.
Spontaneous reeruption after intrusive luxation of the permanent incisors by incomplete root formation. Two case reports (Spontandurchbruch nach Intrusionstrauma von bleibenden Inzisiven bei nicht abgeschlossenem Wurzelwachstum. Zwei Fallberichte) Bassetti M.A., Mischler D.C., Kuttenberger J.J., Bassetti RG. Swiss Dent. J., 2019, 129, 9, 709‑717.

Materiały termoplastyczne w protetyce stomatologicznej

W pracy przedstawiono najważniejsze materiały termoplastyczne używane współcześnie w wykonawstwie prac protetycznych: acetale, nylony, tworzywo winylowe oraz żywice akrylopolimerowe. Korzystne technologiczne właściwości termoplastów, a także wysoka odporność na działanie substancji korodujących spowodowały szybki rozwój ich produkcji i szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Znajdują one swoje miejsce również w medycynie. W protetyce stomatologicznej w wybranych przypadkach klinicznych są stosowane jako alternatywa dla tradycyjnych materiałów.

Endoskop w endodoncji

Nowoczesne leczenie endodontyczne

Zastosowanie endoskopu w stomatologii umożliwia lekarzom bardzo dobrą wizualizację struktur anatomicznych, które są trudno dostępne zarówno w zabiegach endodontycznych, jak i chirurgicznych. Celem opracowania jest przedstawienie zalet i wad stosowania endoskopu oraz jego porównanie z mikroskopem.

Jakość obsługi

Proszę, przepraszam, dziękuję – narzędzia pracy lekarza dentysty