Biomateriały stosowane w implantologii

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykułStreszczenie
Ubytki kostne oraz niedobory tkanek jamy ustnej powstałe po ekstrakcjach zębów oraz na skutek długotrwałych procesów patologicznych niejednokrotnie uniemożliwiają optymalną rehabilitację protetyczną układu stomatognatycznego, są także przyczyną schorzeń przyzębia. Zastosowanie materiałów kościozastępczych oraz błon zaporowych stanowi podstawę sterowanej regeneracji kości – GBR i sterowanej regeneracji tkanek jamy ustnej – GTR, wykorzystywanych we współczesnej chirurgii stomatologicznej, implantologii i periodontologii. W artykule przedstawiono przegląd materiałów, ich klasyfikację, zastosowanie oraz przykłady dostępnych na rynku preparatów.
materiały kościozastępcze, błony zaporowe, sterowana regeneracja kości, sterowana regeneracja tkanek 

Bone defects and deficiencies of oral tissues as a result of tooth extraction or as a result of long term pathological processes, not infrequently make impossible the optimum prosthetic rehabilitation of the stomatognathic system. They are also a cause of periodontal disease. The use of bone substitutes and barrier membranes form the basis of guided bone regeneration – GBR and guided tissue regeneration in the oral tissues – GTR that are used in modern oral surgery, implantology and periodontology. The article presents a review of material, its classification, its use and examples of preparations that are available on the market.
bone substitute materials, barrier membranes, guided bone regeneration, guided tissue regeneration