Leczenie endodontyczne zęba 12 i 11 z rozległą zmianą okołowierzchołkową

 Leczenie endodontyczne zęba 12  i 11  z rozległą zmianą okołowierzchołkową

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2024; 6: 34-38.

OPIS PRZYPADKU
Leczenie endodontyczne zęba 12  i 11 z rozległą zmianą okołowierzchołkową

Endodontic treatment of tooth 12 and 11 with extensive periapical lesion

Michał Rawicki

Streszczenie
Artykuł omawia przypadek leczenia endodontycznego zębów 12 i 11 z rozległą zmianą okołowierzchołkową, która obejmowała swym zasięgiem blaszkę wargową, podniebienną wyrostka zębodołowego i podstawę kostną nosa. Skuteczne leczenie spowodowało całkowitą remisję zmiany, co wyeliminowało konieczność interwencji chirurgicznej. Autor podsumowuje, że leczenie endodontyczne nadal stanowi podstawowe narzędzie w zachowaniu naturalnych zębów, nawet w przypadkach z rozległymi zmianami kostnymi. Poprawnie leczone i zarządzane zęby poddane leczeniu kanałowemu mają przewagę nad implantami stomatologicznymi. Przedstawiony przypadek pomaga określić ograniczenia i czynniki uwzględniane przy stosowaniu tej metody leczenia, podkreślając znaczenie stabilizacji zęba i odpowiedniego wyboru pacjentów.

Abstract
The article discusses a case of endodontic treatment of teeth 12 and 11 with an extensive periapical lesion that involved the buccal and palatal plates of the maxillary tuberosity and the nasal floor. Successful treatment resulted in complete remission of the lesion, eliminating the need for surgical intervention. The author concludes that endodontic treatment remains a fundamental tool in preserving natural teeth, even in cases with extensive bone changes. Properly treated and managed root canal-treated teeth have an advantage over dental implants. The presented case helps identify limitations and factors to consider when using this treatment method, emphasizing the importance of tooth stabilization and appropriate patient selection.

Hasła indeksowe: endodoncja, zmiana okołowierzchołkowa, leczenie kanałowe, choroby zębów, choroby miazgi zęba, regeneracja kości, implanty stomatologiczne, wyniki leczenia, opisy przypadków

Key words: endodontics, periapical lesion, root canal treatment, tooth diseases, dental pulp diseases, bone regeneration, dental implants, treatment outcome, case reports