Leczenie protetyczne z zastosowaniem protez szkieletowych tradycyjnych i z umocowaniem bezklamrowym

Leczenie protetyczne z zastosowaniem protez szkieletowych tradycyjnych i z umocowaniem bezklamrowym

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2024; 6: 20-27.

OPIS PRZYPADKU
Leczenie protetyczne zzastosowaniem protez szkieletowych tradycyjnych i z umocowaniem bezklamrowym – opis przypadku

Prosthetic treatment using traditional frame prostheses and those with claspless fixation – case report

Dorota Sienkiewicz, Ewa Preferansow, Teresa Sierpińska

Streszczenie
W ostatnim czasie obserwujemy coraz większą liczbę pacjentów zgłaszających się do gabinetów stomatologicznych z chęcią uzyskania przez nich nieskazitelnego i zdrowego uśmiechu. Często wiąże się to z koniecznością usunięcia dotychczas użytkowanych przez pacjenta uzupełnień protetycznych i zastąpienia ich nowymi, estetycznymi, a zarazem funkcjonalnymi uzupełnieniami. W pracy przedstawiono przypadek leczenia protetycznego 72-letniej pacjentki, u której zastosowano zarówno stałe, jak i ruchome uzupełnienia protetyczne: protezę szkieletową z mocowaniem wykorzystującym precyzyjne elementy retencyjne oraz tradycyjną protezę szkieletową klamrową.

Abstract
Recently, we have seen an increasing number of patients coming to dental offices with the desire to obtain a flawless, healthy smile. This often involves the need to remove the prosthetic restorations previously used by the patient and replace them with new aesthetic and functional restorations. The article presents a case of prosthetic treatment of a 72-year-old patient, in whom both fixed and removable prosthetic restorations were used, namely a partial denture with fixation using precise retention elements and a traditional clasp partial denture.

Hasła indeksowe: proteza szkieletowa, precyzyjne elementy retencyjne, zasuwy

Key words: partial denture with framework, precision attachments, locks

Piśmiennictwo
 1. Budkiewicz A. Protezy szkieletowe, wyd. 4. Warszawa: PZWL; 2004.
 2. Marxkors R. The partial Denture with metal framework. Breneb: BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst & Co.; 1984.
 3. Szarek A, Gronkiewicz K. Precyzyjne elementy retencyjne stosowane w leczeniu protetycznym: zasuwy, rygle, zatrzaski, korony teleskopowe i zespolenia kładkowe – przegląd piśmiennictwa. Protet Stomatol. 2019; 69(2): 224-234.
 4. Jenkins G. Precyzyjne elementy retencyjne. A.M. Dubojska, W. Kubiak (tłum.). Warszawa: Kwintesencja; 2001, s. 127-137.
 5. Shetty NB, Shetty S, Nagaraj E i wsp. Precision attachments for aesthetics and function: a case report. J Clin Diagn Res. 2014; 8(1): 268-270.
 6. Tushar S, Singh A, Rani P i wsp. Prosthodontic Rehabilitation With Kennedy’s Class I and Class II Using an Extended Precision Attachment: A Report of Two Cases. Cureus. 2023; 15(8): e43723.
 7. Tomar GK, Garhnayak M, Das SS i wsp. Cast partial denture retained using precision attachment – a case report. IOSR J Dent Medic Scien. 2016; 15(7): 94-99.
 8. Jain R, Aggarwal S. Precision attachments – An overview. Ann Prosthodont Restor Dent. 2017; 3(1): 6-9.
 9. Vaidya S, Kapoor C, Bakshi Y i wsp. Achieving an esthetic smile with fixed and removal prosthesis using extracoronal castable precision attachments. J Indian Prosthodont Soc. 2015; 15(3): 284-288.
 10. Brusiłowicz N, Więckiewicz W. Precyzyjne elementy retencyjne – przegląd piśmiennictwa. Dent Forum. 2014; 42(2): 77-80.
 11. Marcjanek A, Ślusarski P. Wybrane systemy precyzyjnych elementów retencyjnych – przegląd piśmiennictwa. Nowocz Tech Dent. 2019; 6: 24-29.
 12. Raghavendra KR, Prafulla T, Salahuddin A. Precision attachment options in Prosthodontic treatment protocols – A series of case Reports. City Dent Coll J. 2016; 13(1): 35-41.
 13. Ghiaz K, Shaik SS, John P i wsp. Precision Attachment Boon to Prosthodontists. J Pharm Bioallied Sci. 2022; 14(Suppl 1): S1030-S1032.
 14. Arti A, Gupta A, Khanna G i wsp. Precision attachments in prosthodontics: A review. Int J Prev Clin Dent Res. 2018; 5(2): 34-39.
 15. Saneja R, Bhatnagar A, Raj N i wsp. Semiprecision attachment: a connecting link between the removable and fixed prosthesis. BMJ Case Rep. 2020; 13(8): e233744.
 16. Gupta N, Bhasin A, Gupta P i wsp. Combined prosthesis with extracoronal castable precision attachments. Case Rep Dent. 2013; 2013: 282617.